نقد آگاهانه کتاب با موضوع نظریه و کنش یادگیری برخط

نقد آگاهانه کتاب با موضوع: نظریه و کُنش یادگیری برخط

1
از یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ تا سه شنبه ۰۷ اسفند ۱۳۹۷
از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰
1
تهران - ولنجک - میدان شهید شهریاری - بلوار دانشجو - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
1
رایگان
1
02122431920 - 02129902233
1
بدون تخفیف
1
تیم رویداد ویکی
خرید از سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ تا سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷

نقد آگاهانه کتاب با موضوع: نظریه و کُنش یادگیری برخط در «دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه» برگزار خواهد شد.

سلسله جلسات نقد و بررسی کتاب در حوزه یادگیری فناورانه

 

برای ثبت نظر ، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
برای ثبت خبر ، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید