نشست بستار علی امر طبیعی در طبیعتگرایی هستیشناختی توجیه یا وصف

نشست «بستار عِلی امر طبیعی در طبیعت‌گرایی هستی‌شناختی؛ توجیه یا وصف؟»

1
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶
از ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰
1
تهران - خیابان آزادی - خیابان اکبری - دانشگاه صنعتی شریف - گروه فلسفه علم - سالن اجتماعات
1
رایگان
1
02166013126
1
بدون تخفیف
1
تیم رویداد ویکی

دکتر حامد بیکران‌بهشت از ساعت 13:30 تا 15:30 چهارشنبه 23 اسفند در دانشگاه شریف به «بستار علی امر طبیعی در طبیعت‌گرایی هستی‌شناختی؛ توجیه یا وصف؟» سخن می‌گوید.

برای ثبت نظر ، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
برای ثبت خبر ، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید