فیلم سفر سهراب (هنر و تجربه)

فیلم «سفر سهراب» (هنر و تجربه)

1
از شنبه ۰۲ تیر ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
1
تهران - سینماهای هنر و تجربه
1
۱۵,۰۰۰ تومان
1
___
1
بدون تخفیف
1
تیم رویداد ویکی
خرید از سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ تا چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷

کارگردان: امید عبد الهی
گوینده گفتار: مهدی احمدی
تصویر: رضا تیموری

مستندی درباره سهراب شهید ثالث

برای ثبت نظر ، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید
برای ثبت خبر ، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید