لطفا کمی صبر کنید !!

ویکی ایونت :: Your Event Your Way
نمایشگاه گروهی عکس «شباهنگام»
تجسمی
از پنجشنبه ۲۸ تیر تا پنجشنبه ۰۴ مرداد
رایگان
نمایشگاه گروهی نقاشی «از نگاه زیبای من»
تجسمی
کودک
از جمعه ۲۹ تیر تا پنجشنبه ۰۴ مرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «سرای خیال»
تجسمی
از شنبه ۳۰ تیر تا پنجشنبه ۰۴ مرداد
رایگان
نمایشگاه گروهی نقاشی «چشم‌انداز»
تجسمی
از جمعه ۲۹ تیر تا یکشنبه ۰۷ مرداد
رایگان
نمایشگاه گروهی عکس «برخورد»
تجسمی
از شنبه ۳۰ تیر تا سه شنبه ۰۹ مرداد
رایگان
معرفی و نقد «مجموعه داستان‌های کوتاه علمی-تخیلی»
ادبیات
یکشنبه ۳۱ تیر
رایگان
نقد و بررسی مجموعه شعر «معلق در پریشانی»
ادبیات
یکشنبه ۳۱ تیر
رایگان
کارگاه آموزش داستان نویسی «قلم شاپرک‌ها»
کودک
ادبیات
یکشنبه ۳۱ تیر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «پس از خاکستری ها»
تجسمی
از جمعه ۲۹ تیر تا چهارشنبه ۰۳ مرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «آرمان گلستانه»
تجسمی
از جمعه ۲۹ تیر تا چهارشنبه ۰۳ مرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «چهارگوشه ایران»
تجسمی
از جمعه ۲۹ تیر تا چهارشنبه ۰۳ مرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «طنین صلح»
تجسمی
از جمعه ۲۹ تیر تا چهارشنبه ۰۳ مرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «زبانی در بی زبانی»
تجسمی
از جمعه ۲۹ تیر تا پنجشنبه ۰۴ مرداد
رایگان
تئاتر «پانزده سال آینده»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۷ تیر تا پنجشنبه ۱۸ مرداد
از ۲۴,۰۰۰ تومان
تئاتر «هاراگیری»
تئاتر
از دوشنبه ۲۵ تیر تا سه شنبه ۰۹ مرداد
از ۲۱,۰۰۰ تومان
تئاتر «انقباض عضله بازوی راست»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۸ تیر تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۲۱,۰۰۰ تومان
تئاتر «آفتاب کاران و سایر کشاورزان سرزمین شرق میانه»
تئاتر
از دوشنبه ۲۵ تیر تا شنبه ۱۳ مرداد
از ۲۶,۰۰۰ تومان
تئاتر «مرگ بر مرگ»
تئاتر
از دوشنبه ۲۵ تیر تا چهارشنبه ۱۰ مرداد
از ۲۱,۰۰۰ تومان
نمایشنامه‌خوانی «حیثیت از دست رفته برُن جوراه»
تئاتر
از شنبه ۳۰ تیر تا شنبه ۱۳ مرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «خداحافظ باغ آلبالوی من»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۷ تیر تا جمعه ۲۶ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «وارهول نجاتم داد»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا جمعه ۰۵ مرداد
رایگان
تئاتر «بلوری‌ها»
تئاتر
از یکشنبه ۳۱ تیر تا چهارشنبه ۱۰ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
کنسرت - تئاتر «ده سال تنهایی»
تئاتر
موسیقی
از جمعه ۲۹ تیر تا دوشنبه ۰۱ مرداد
از ۴۵,۰۰۰ تومان
(A Quiet Place (2018
سینماتک و سایر برنامه ها
از چهارشنبه ۲۷ تیر تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «نقش واره»
تجسمی
از چهارشنبه ۲۰ تیر تا جمعه ۰۵ مرداد
رایگان
نمایشگاه گروهی «معرق»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا یکشنبه ۳۱ تیر
رایگان
نمایشگاه «نگارگری، مینیاتور، گل و مرغ»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا یکشنبه ۳۱ تیر
رایگان
نمایشگاه گروهی عکس «مراکز خرید»
تجسمی
از دوشنبه ۲۵ تیر تا پنجشنبه ۱۱ مرداد
رایگان
تئاتر «خاموشی دریا»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۸ تیر تا جمعه ۲۶ مرداد
از ۳۵,۰۰۰ تومان
سلسله نشست‌های «حافظ شناسی»
ادبیات
از چهارشنبه ۲۷ تیر تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
رایگان
تئاتر «بوتولیسم»
تئاتر
از دوشنبه ۲۵ تیر تا جمعه ۲۶ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دیگری»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۷ تیر تا پنجشنبه ۲۵ مرداد
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «افرا یا روز می‌گذرد»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۸ تیر تا پنجشنبه ۲۵ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «بیست و هفت واگن پر از پنبه»
تئاتر
از سه شنبه ۲۶ تیر تا سه شنبه ۰۹ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «همسرایان»
تئاتر
از دوشنبه ۲۵ تیر تا جمعه ۱۹ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «آنشرلی با موهای خیلی قرمز»
تئاتر
از دوشنبه ۲۵ تیر تا جمعه ۱۹ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
ترم تابستانی «کلاس‌های طراحی و نقاشی»
تجسمی
کارگاه
از شنبه ۲۳ تیر تا جمعه ۲۳ شهریور
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «در ستایش زوال»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا یکشنبه ۰۷ مرداد
رایگان
دهمین نمایشگاه برتر سال «دوربین.نت»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا سه شنبه ۰۲ مرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «میان من و تو شهری است بی‌پنجره»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا چهارشنبه ۰۳ مرداد
رایگان
نمایشگاه خطاطی «از میر تا میر...»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا سه شنبه ۰۲ مرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «از دختران قاف»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا دوشنبه ۰۱ مرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «در تاریکی»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا دوشنبه ۰۱ مرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «عروسک های زنده»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا دوشنبه ۰۱ مرداد
رایگان
نمایشگاه گروهی نقاشی و نقاشی‌خط «رویش»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا جمعه ۱۲ مرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «عکس‌های جدید»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا سه شنبه ۰۹ مرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «قاجار»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا سه شنبه ۱۶ مرداد
رایگان
تئاتر «تناسخ ۳ تا ۳۵ تومن»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۷ تیر تا جمعه ۲۶ مرداد
از ۳۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «سرزمین ممنوعه»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا سه شنبه ۰۲ مرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «صورتگران»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا چهارشنبه ۱۰ مرداد
رایگان
تئاتر «#رومرز»
تئاتر
از سه شنبه ۱۹ تیر تا سه شنبه ۱۶ مرداد
از ۲۱,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «و این منم»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا سه شنبه ۰۲ مرداد
رایگان
نمایشگاه خطاطی - نقاشی‌خط «نجوای خطوط»
تجسمی
از جمعه ۲۲ تیر تا یکشنبه ۳۱ تیر
رایگان
تئاتر «شپش»
تئاتر
از دوشنبه ۲۵ تیر تا یکشنبه ۱۴ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دختر یانکی»
تئاتر
از یکشنبه ۱۷ تیر تا دوشنبه ۱۵ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم «مرداد»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۶ تیر تا شنبه ۰۶ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «هزارپا»
فیلم های روز
از سه شنبه ۱۹ تیر تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
کنسرت «داوود آزاد»
موسیقی
شنبه ۳۰ تیر
از ۵۰,۰۰۰ تومان
کنسرت گروه راه (دو نوازی پیام جهانمانی و همایون نصیری)
موسیقی
یکشنبه ۳۱ تیر
از ۹۰,۰۰۰ تومان
کنسرت «رستاک حلاج»
موسیقی
یکشنبه ۳۱ تیر
از ۴۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «جلوی تئاتر شهر»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۱ تیر تا چهارشنبه ۱۰ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «خونه قمر خانم»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۴ تیر تا جمعه ۱۲ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «هملت»
تئاتر
از سه شنبه ۱۹ تیر تا دوشنبه ۰۸ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «ساعت‌ها»
تئاتر
از سه شنبه ۱۹ تیر تا چهارشنبه ۰۳ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «هفت منظر»
تجسمی
از جمعه ۱۵ تیر تا دوشنبه ۰۱ مرداد
رایگان
برنامه نویسی مقدماتی به زبان C++
سایر
از سه شنبه ۱۹ تیر تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
دورهمی کتاب؛ «تی تی نار» و «چهارتا فصل رنگارنگ»
کودک
از چهارشنبه ۲۰ تیر تا چهارشنبه ۰۳ مرداد
رایگان
فیلم «زیر درختان زیتون»
سینماتک و سایر برنامه ها
یکشنبه ۳۱ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «هیچ و همه»
تجسمی
از جمعه ۱۵ تیر تا جمعه ۱۲ مرداد
رایگان
تئاتر «خواستگاری»
تئاتر
از سه شنبه ۱۹ تیر تا دوشنبه ۰۸ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «عقیم»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۴ تیر تا جمعه ۰۵ مرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «یک روز تابستانى»
تئاتر
از دوشنبه ۲۵ تیر تا جمعه ۲۶ مرداد
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «آپارتاید»
تئاتر
از یکشنبه ۱۰ تیر تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۲۴,۰۰۰ تومان
تئاتر «سینما فیلک»
تئاتر
از سه شنبه ۱۹ تیر تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۴۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه چاپ دستی «میان پرده»
تجسمی
از جمعه ۰۸ تیر تا دوشنبه ۰۸ مرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «آقای بازیگر»
تجسمی
از پنجشنبه ۰۷ تیر تا چهارشنبه ۰۷ شهریور
رایگان
تئاتر «ناتمام»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۳ تیر تا یکشنبه ۰۷ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «ریچارد»
تئاتر
از سه شنبه ۱۹ تیر تا جمعه ۱۹ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «خرده جنایت‌های زناشوهری»
تئاتر
از یکشنبه ۱۰ تیر تا چهارشنبه ۱۰ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «عشق لرزه»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۷ تیر تا جمعه ۰۵ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «زاغ»
تئاتر
از سه شنبه ۱۲ تیر تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
فیلم «به وقت خماری»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۶ تیر تا شنبه ۰۶ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خاله قورباغه»
کودک
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۶ تیر تا شنبه ۰۶ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دارکوب»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۶ تیر تا شنبه ۰۶ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
چهارمین حراج سالانه نگارخانه بهنام دهش پور
تجسمی
از پنجشنبه ۰۷ تیر تا جمعه ۰۵ مرداد
رایگان
تئاتر «تابستان فراموشی»
تئاتر
از شنبه ۰۹ تیر تا چهارشنبه ۱۰ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم «عشق»
سینماتک و سایر برنامه ها
از سه شنبه ۰۵ تیر تا دوشنبه ۰۵ شهریور
از ۱۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «رژه‌ی کور»
تئاتر
از یکشنبه ۰۳ تیر تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۲۱,۰۰۰ تومان
تئاتر «آنکه گفت آری، آنکه گفت نه»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۷ تیر تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «پرونده شماره ۸۱»
تئاتر
رویدادهای کافه ای
از پنجشنبه ۱۴ تیر تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
اکران مجموعه فیلم های «دیوید اُ راسل»
سینماتک و سایر برنامه ها
از چهارشنبه ۱۳ تیر تا چهارشنبه ۰۳ مرداد
از ۴۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «یک دقیقه و سیزده ثانیه»
تئاتر
از پنجشنبه ۳۱ خرداد تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۳۶,۰۰۰ تومان
تئاتر «کالاندولا»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا پنجشنبه ۰۴ مرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «ناخواسته»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۲ خرداد تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «گویندگی و فن بیان»
کارگاه
از سه شنبه ۰۸ خرداد تا سه شنبه ۰۹ مرداد
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «بازیگری کودک و نوجوان»
کارگاه
کودک
از جمعه ۱۱ خرداد تا دوشنبه ۲۹ مرداد
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «شعر»
کارگاه
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا چهارشنبه ۰۷ شهریور
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
فراخوان «رقابت عکاسی طبیعت 2018»
فراخوان
از پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت تا سه شنبه ۰۹ مرداد
از ۷۰,۰۰۰ تومان
فراخوان «دومین جشنواره فرهنگی و هنری ایران ساخت»
فراخوان
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا یکشنبه ۱۵ مهر
رایگان
فراخوان «رقابت بین المللی دانشجویی طراحی پروژه ashrae سال 2019»
فراخوان
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۳ اردیبهشت
رایگان
موزه «هنرهای معاصر تهران»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
کارگاه بازیگری «محمد رحمانیان»
کارگاه
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا یکشنبه ۲۱ مرداد
از ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا (دوره هشتم)
کارگاه
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۰ دی
از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «آن‌سوی ابرها»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «جشن دلتنگی»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «چهار راه استانبول»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خجالت نکش»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خوک»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فراخوان بین المللی نهمین دوره «رقابت عکس پانورامای Epson Pano Awards»
تجسمی
فراخوان
از شنبه ۰۸ اردیبهشت تا دوشنبه ۰۱ مرداد
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
فیلم «عصبانی نیستم!»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «تگزاس»
فیلم های روز
از سه شنبه ۲۸ فروردین تا یکشنبه ۳۱ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
«شب نویسندگان ایرانی»
ادبیات
از سه شنبه ۰۴ اردیبهشت تا چهارشنبه ۰۳ مرداد
رایگان
«باغ موزه گیاه شناسی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱۲,۰۰۰ تومان
«باغ‌ موزه هنر ایرانی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۰۰۰ تومان
موزه «گرافیک ایران»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۵۰۰ تومان
موزه «دکتر حسابی»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صلح»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صنعت برق»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «عکسخانه»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱,۰۰۰ تومان
تئاتر کمدی «نقی پاطلا عروسی می‌کند»
نمایش کمدی
تفریحی
از سه شنبه ۱۷ بهمن تا شنبه ۱۰ شهریور
تخفیف: تا ۵۰%
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
دوره هشت ماهه «ساخت ویدیوها و تیزرهای تبلیغاتی»
کارگاه
از شنبه ۲۵ فروردین تا یکشنبه ۲۵ آذر
از ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موزه «عروسکی آران»
تفریحی
از شنبه ۳۰ دی تا دوشنبه ۰۱ بهمن
از ۱۰,۰۰۰ تومان
«باغ‌موزه قصر»
تفریحی
از جمعه ۲۲ بهمن تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
تخفیف: تا ۱۰t%
۵۰۰ تومان
۳۶۰ تومان