لطفا کمی صبر کنید !!

ویکی ایونت :: Your Event Your Way
تئاتر «وفاداری به سبک سیشا»
تئاتر
از سه شنبه ۲۹ خرداد تا یکشنبه ۰۳ تیر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «زمستان ۶۶»
تئاتر
از سه شنبه ۲۹ خرداد تا پنجشنبه ۰۷ تیر
از ۱۰,۰۰۰ تومان
فیلم «شماره 17 سهیلا»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۳۰ خرداد تا شنبه ۳۰ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «صندوق ما راز داره»
تئاتر
از یکشنبه ۲۷ خرداد تا یکشنبه ۱۷ تیر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «فریب خوردگان بی نظیر»
تئاتر
از دوشنبه ۲۸ خرداد تا چهارشنبه ۱۳ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
پرفورمنس «نبض»
تئاتر
از سه شنبه ۲۹ خرداد تا جمعه ۰۸ تیر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «آقا محمدخان»
تئاتر
از دوشنبه ۲۸ خرداد تا جمعه ۲۲ تیر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «مسایل اجتماعی ایران»
تجسمی
از چهارشنبه ۳۰ خرداد تا یکشنبه ۰۳ تیر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «رنگ سروده ها ۲»
تجسمی
از دوشنبه ۲۸ خرداد تا یکشنبه ۰۳ تیر
رایگان
سومین نمایشگاه عکس «ضیافت رنگ نور تصویر»
تجسمی
از یکشنبه ۲۷ خرداد تا پنجشنبه ۰۷ تیر
رایگان
جشنواره ملی صنایع دستی «گنجینه»
تجسمی
از یکشنبه ۲۷ خرداد تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
نمایشگاه «چند عکس ساده از ماشین»
تجسمی
از یکشنبه ۲۷ خرداد تا جمعه ۰۸ تیر
رایگان
تئاتر «پرده خانه»
تئاتر
از دوشنبه ۲۸ خرداد تا جمعه ۲۲ تیر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «شازده و پهلوان»
کودک
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا سه شنبه ۰۵ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «حساب پرداخت نمیشه؟»
تئاتر
از سه شنبه ۲۹ خرداد تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «نقاشان کوچک»
تجسمی
کودک
از یکشنبه ۲۷ خرداد تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
نمایشگاه گروهی پوستر محیط زیست
تجسمی
از جمعه ۲۵ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «ندا شاه حسینی»
تجسمی
از جمعه ۲۵ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه میکس مدیا «رویای سپید»
تجسمی
از جمعه ۲۵ خرداد تا دوشنبه ۰۴ تیر
رایگان
نمایشگاه گروهی میکس مدیا «در تهران برای لافت»
تجسمی
از جمعه ۲۵ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «بدون عنوان ۴»
تجسمی
از پنجشنبه ۲۴ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی‌خط «اسماعیل صادقی»
تجسمی
از جمعه ۲۵ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
فیلم «شاخ کرگدن»
فیلم های روز
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دلم می‌خواد»
فیلم های روز
از شنبه ۱۹ خرداد تا شنبه ۳۰ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دشمن زن»
فیلم های روز
از شنبه ۱۹ خرداد تا شنبه ۳۰ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «در وجه حامل»
فیلم های روز
از شنبه ۱۹ خرداد تا شنبه ۳۰ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «تو مشغول مردنت بودی»
تئاتر
از یکشنبه ۲۷ خرداد تا جمعه ۲۲ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «اطلسی‌های لگدمال شده»
تئاتر
از چهارشنبه ۳۰ خرداد تا جمعه ۱۵ تیر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «آمیزقلمدون»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۴ خرداد تا چهارشنبه ۰۶ تیر
از ۴۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «شهریار صمصام»
تجسمی
از جمعه ۲۵ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «از او که می‌گویم...»
تجسمی
از دوشنبه ۲۱ خرداد تا چهارشنبه ۲۰ تیر
رایگان
تئاتر «مویرگ»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا یکشنبه ۱۰ تیر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «تیاتر قجری»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۳ خرداد تا جمعه ۱۵ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
(You Were Never Really Here (2017
سینماتک و سایر برنامه ها
چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «نقش و رنگ»
تجسمی
از شنبه ۱۹ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
تئاتر «بدن مقدس»
تئاتر
از یکشنبه ۲۷ خرداد تا پنجشنبه ۱۴ تیر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «روح تو، جسم من»
تجسمی
از جمعه ۲۵ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه «اشیا و زیور آلات دست ساز»
تجسمی
از جمعه ۲۵ خرداد تا پنجشنبه ۱۴ تیر
رایگان
نمایشگاه طراحی «کوه قاف»
تجسمی
از جمعه ۱۸ خرداد تا دوشنبه ۰۴ تیر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «هفتخوان رستم»
تجسمی
از جمعه ۱۸ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه «طراحی‌های خورشیدی»
تجسمی
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه گروهی «دست ها و نقش ها»
تجسمی
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
تئاتر «تصادف قطار ۵:۲۵»
تئاتر
از دوشنبه ۲۱ خرداد تا جمعه ۰۱ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «کالاندولا»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا سه شنبه ۰۵ تیر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «پلاس پلاس به توان ۲»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۳ خرداد تا یکشنبه ۱۰ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «عکس خانوادگی»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا شنبه ۳۰ تیر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «سیلانس»
تئاتر
از جمعه ۱۸ خرداد تا جمعه ۰۱ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «لولیتا»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا جمعه ۰۱ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «زنبور»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا چهارشنبه ۰۶ تیر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «عددهای نشده»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر کودک «خروس زری پیرهن پری»
کودک
از پنجشنبه ۲۴ خرداد تا جمعه ۱۵ تیر
از ۱۸,۰۰۰ تومان
تئاتر کودک «گرگ سیاه و زشت که اصلا نمیشه درباره اش نوشت»
کودک
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا یکشنبه ۱۰ تیر
از ۱۸,۰۰۰ تومان
نمایشگاه چیدمان «جا»
تجسمی
از جمعه ۱۸ خرداد تا جمعه ۱۵ تیر
رایگان
نمایشگاه عکاسی «دمو»
تجسمی
از جمعه ۱۸ خرداد تا چهارشنبه ۰۶ تیر
رایگان
کارگاه آموزش «استاپ موشن»
کارگاه
از دوشنبه ۲۱ خرداد تا دوشنبه ۱۸ تیر
از ۶۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «شکوه شمس»
تجسمی
از یکشنبه ۱۳ خرداد تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
تئاتر «مرد شده»
تئاتر
از جمعه ۱۸ خرداد تا جمعه ۱۵ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «چشم اندازی در مه»
تئاتر
از جمعه ۱۸ خرداد تا جمعه ۰۸ تیر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «دیر راهبان»
تئاتر
از سه شنبه ۲۲ خرداد تا یکشنبه ۱۰ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «نون زنش را بیشتر از مُصدق دوست دارد»
تئاتر
از یکشنبه ۲۷ خرداد تا جمعه ۱۵ تیر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی های قهوه خانه ای «منصور وفایی»
تجسمی
از سه شنبه ۰۸ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
تئاتر «چشم بر هم زدن»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا شنبه ۱۶ تیر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «اکولوکیشن»
تجسمی
از جمعه ۱۱ خرداد تا سه شنبه ۰۵ تیر
رایگان
نمایشگاه «سیمرغ»
تجسمی
از شنبه ۰۵ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «بوسه دزدانه»
تجسمی
از جمعه ۱۱ خرداد تا جمعه ۲۲ تیر
رایگان
فیلم «ناخواسته»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۲ خرداد تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
کارگاه نهضت سواد آموزی با مصطفا کوشکی (بازیگری برای اجرا)
کارگاه
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا شنبه ۳۰ تیر
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «به کفشهات نگاه کن»
کودک
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ خرداد تا جمعه ۰۱ تیر
از ۱۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «ورود آقایان ممنوع»
تئاتر
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا پنجشنبه ۰۷ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر همه چیز درباره آقای «ف»
تئاتر
از جمعه ۱۸ خرداد تا جمعه ۱۵ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «سرزمین تهی‌سران»
تئاتر
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «گیجگاه استخوان ندارد»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۲ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۲۱,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «خواب و خیال»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا جمعه ۰۱ تیر
رایگان
نمایشگاه طراحی «ریسمان‌های وارونه‌خوانی»
تجسمی
از پنجشنبه ۰۳ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
تئاتر «خداى کشتار»
تئاتر
از جمعه ۱۸ خرداد تا پنجشنبه ۰۷ تیر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «گویندگی و فن بیان»
کارگاه
از سه شنبه ۰۸ خرداد تا سه شنبه ۰۹ مرداد
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «آغوش ها»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا سه شنبه ۰۵ تیر
رایگان
نمایشگاه «کلوپ ۲۹»
تجسمی
از پنجشنبه ۰۳ خرداد تا یکشنبه ۰۳ تیر
رایگان
تئاتر «زندگی در تئاتر»
تئاتر
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا سه شنبه ۰۵ تیر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
فراخوان «چهارمین دوره جایزه شعر احمد شاملو»
فراخوان
از پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
تئاتر کودک «لافکادیو»
کودک
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
تخفیف: تا ۴۰%
۱۰,۸۰۰ تومان
۶,۴۸۰ تومان
دوره آموزشی «غزل و ترانه»
کارگاه
از شنبه ۰۵ خرداد تا شنبه ۰۲ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «عکاسی خلاق»
کارگاه
از پنجشنبه ۱۰ خرداد تا پنجشنبه ۱۴ تیر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «چاپ دستی کودکان»
کارگاه
کودک
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا یکشنبه ۲۴ تیر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «بازیگری کودک و نوجوان»
کارگاه
کودک
از جمعه ۱۱ خرداد تا دوشنبه ۲۹ مرداد
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «کاریکاتور»
کارگاه
از شنبه ۰۵ خرداد تا شنبه ۰۲ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «فن بیان و نمایشنامه خوانی»
کارگاه
از جمعه ۱۱ خرداد تا جمعه ۲۹ تیر
از ۷۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «شعر»
کارگاه
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا چهارشنبه ۰۷ شهریور
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «نقاشی کودکان»
کارگاه
کودک
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا یکشنبه ۲۴ تیر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «آشنایی با پوشش سر» (پیشرفته ویژه تربیت مربی)
کارگاه
از جمعه ۱۱ خرداد تا جمعه ۰۱ تیر
از ۶۵۰,۰۰۰ تومان
فراخوان «رقابت عکاسی طبیعت 2018»
فراخوان
از پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت تا سه شنبه ۰۹ مرداد
از ۷۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «انسان انباری»
تئاتر
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا یکشنبه ۱۰ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
کنسرت راک «دانیال قاسمی»
موسیقی
رویدادهای کافه ای
از چهارشنبه ۳۰ خرداد تا جمعه ۰۱ تیر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فراخوان «دومین جشنواره فرهنگی و هنری ایران ساخت»
فراخوان
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا یکشنبه ۱۵ مهر
رایگان
تئاتر «داستان تاسیس»
تئاتر
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر کودک «شهر بازی»
کودک
تئاتر
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «بلوط های سوخته»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۲ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فراخوان «رقابت بین المللی دانشجویی طراحی پروژه ashrae سال 2019»
فراخوان
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۳ اردیبهشت
رایگان
نمایشگاه «نگاهی به عکس‌های جهان نما»
تجسمی
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
موزه «هنرهای معاصر تهران»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
تئاتر «شلیک به تئاتر شهر»
تئاتر
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا جمعه ۰۱ تیر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «زخم‌های وحشتناک زمین بازی»
تئاتر
از شنبه ۲۲ اردیبهشت تا جمعه ۰۱ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «کافه پولشری»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت تا جمعه ۰۱ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان»
تئاتر
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۳۵,۰۰۰ تومان
کارگاه بازیگری «محمد رحمانیان»
کارگاه
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا یکشنبه ۲۱ مرداد
از ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا (دوره هشتم)
کارگاه
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۰ دی
از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «آن‌سوی ابرها»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فراخوان «سومین جشنواره فیلم سلامت»
فراخوان
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا چهارشنبه ۲۰ تیر
رایگان
فیلم «جشن دلتنگی»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «چهار راه استانبول»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خجالت نکش»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خوک»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فراخوان بین المللی نهمین دوره «رقابت عکس پانورامای Epson Pano Awards»
تجسمی
فراخوان
از شنبه ۰۸ اردیبهشت تا دوشنبه ۰۱ مرداد
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
فیلم «عصبانی نیستم!»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «مالی سوئینی»
تئاتر
از شنبه ۰۸ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «عکاسی مقدماتی»
کارگاه
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا دوشنبه ۱۱ تیر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «نارنجیغ»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تا جمعه ۰۱ تیر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
فیلم «تگزاس»
فیلم های روز
از سه شنبه ۲۸ فروردین تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
«شب نویسندگان ایرانی»
ادبیات
از سه شنبه ۰۴ اردیبهشت تا چهارشنبه ۰۳ مرداد
رایگان
کارگاه «فن بیان و گویندگی کودک و نوجوان»
کارگاه
کودک
از چهارشنبه ۲۹ فروردین تا جمعه ۰۱ تیر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «آموزش بازیگری»
کارگاه
از جمعه ۱۴ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
«باغ موزه گیاه شناسی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱۲,۰۰۰ تومان
«باغ‌ موزه هنر ایرانی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۰۰۰ تومان
موزه «گرافیک ایران»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۵۰۰ تومان
موزه «دکتر حسابی»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صلح»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صنعت برق»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «عکسخانه»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱,۰۰۰ تومان
فراخوان بین‌المللی تصویرسازی «انجمن تصویرگران ژاپن/ JIA Illustration Award 2018»
فراخوان
از چهارشنبه ۱۵ فروردین تا شنبه ۰۹ تیر
از ۱۷۵,۰۰۰ تومان
فراخوان ساخت عروسک «عمو نوروز»
فراخوان
از جمعه ۰۳ فروردین تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
تئاتر «شیطونی»
تئاتر
از دوشنبه ۰۶ فروردین تا جمعه ۰۱ تیر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
فیلم «به وقت شام»
فیلم های روز
از سه شنبه ۲۲ اسفند تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خرگیوش»
فیلم های روز
از دوشنبه ۲۱ اسفند تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
انیمیشن «فیلشاه»
فیلم های روز
از دوشنبه ۲۱ اسفند تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «لاتاری»
فیلم های روز
از سه شنبه ۲۲ اسفند تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «لونه زنبور»
فیلم های روز
از سه شنبه ۲۲ اسفند تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مصادره»
فیلم های روز
از سه شنبه ۲۲ اسفند تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر کمدی «نقی پاطلا عروسی می‌کند»
نمایش کمدی
تفریحی
از سه شنبه ۱۷ بهمن تا شنبه ۱۰ شهریور
تخفیف: تا ۵۰%
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
کارگاه «نمایش»
کارگاه
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «انیمیشن کودک»
کارگاه
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «مجسمه سازی»
کارگاه
از دوشنبه ۲۱ اسفند تا جمعه ۲۲ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه بازیگری «سجاد تابش»
کارگاه
از شنبه ۱۸ فروردین تا شنبه ۳۰ تیر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «سفال و خلاقیت کودکان»
کارگاه
کودک
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «خلاقیت»
کارگاه
کودک
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دوره هشت ماهه «ساخت ویدیوها و تیزرهای تبلیغاتی»
کارگاه
از شنبه ۲۵ فروردین تا یکشنبه ۲۵ آذر
از ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «چاپ دستی» (منو پرینت)
کارگاه
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «تئاتر خلاق کودک»
کارگاه
کودک
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه نقاشی «زیر لعابی»
کارگاه
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «انیمیشن مقدماتی»
کارگاه
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
موزه «عروسکی آران»
تفریحی
از شنبه ۳۰ دی تا دوشنبه ۰۱ بهمن
از ۱۰,۰۰۰ تومان
جنگ شادی «گروه مطفاوت شو»
تفریحی
از سه شنبه ۱۵ اسفند تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
تخفیف: تا ۷۰%
۱۲,۰۰۰ تومان
۳,۶۰۰ تومان
فراخوان «نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه»
فراخوان
از شنبه ۲۳ دی تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
فراخوان جشنواره ادبی «چهل چراغ»
فراخوان
از شنبه ۰۲ دی تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
تئاتر کمدی «کلانتری 007»
تفریحی
از شنبه ۲۷ آبان تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
تخفیف: تا ۵۰%
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
تئاتر کمدی «به تو دختر نمیدم»
نمایش کمدی
تفریحی
از جمعه ۱۷ آذر تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
تخفیف: تا ۶۰%
۱۲,۰۰۰ تومان
۴,۸۰۰ تومان
تئاتر کمدی «مراقب پشت سرت باش»
نمایش کمدی
تفریحی
از سه شنبه ۳۰ آبان تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
تخفیف: تا ۵۰%
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
«باغ‌موزه قصر»
تفریحی
از جمعه ۲۲ بهمن تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
تخفیف: تا ۱۰t%
۵۰۰ تومان
۳۶۰ تومان