لطفا کمی صبر کنید !!

ویکی ایونت :: Your Event Your Way
تئاتر «نام‌ بُرده»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۵ مهر تا یکشنبه ۲۰ آبان
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «خرس»
تئاتر
از شنبه ۲۱ مهر تا جمعه ۰۲ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «نزدیک و نزدیک تر»
تئاتر
از یکشنبه ۲۲ مهر تا دوشنبه ۱۴ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «خاتون»
تئاتر
از یکشنبه ۲۲ مهر تا دوشنبه ۱۴ آبان
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «روز پزشک»
تئاتر
از جمعه ۲۰ مهر تا یکشنبه ۲۰ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «همه پروانه‌ها در صورت امکان با خوشحالی خونتان را می‌مکند»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۸ مهر تا جمعه ۰۴ آبان
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «لس آنجلس تهران»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۸ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر کودک «رینارد روباهه»
کودک
تئاتر
از یکشنبه ۰۸ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۲,۰۰۰ تومان
تئاتر «کندو»
تئاتر
از یکشنبه ۱۵ مهر تا سه شنبه ۰۸ آبان
از ۱۷,۵۰۰ تومان
نمایشگاه آثار نقاشی «حمید پازوکی»
تجسمی
از جمعه ۲۰ مهر تا پنجشنبه ۲۶ مهر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «تصرف»
تجسمی
از جمعه ۲۰ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
رایگان
تئاتر «سیزیف»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۵ مهر تا دوشنبه ۲۸ آبان
از ۴۰,۰۰۰ تومان
مستند «اینستاگرامر» (کمدی)
هنر و تجربه
از دوشنبه ۱۶ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «هندی و هرمز» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از دوشنبه ۱۶ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۲,۰۰۰ تومان
تئاتر «لوله»
تئاتر
از دوشنبه ۱۶ مهر تا پنجشنبه ۰۳ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشنامه‌خوانی «درد»
تئاتر
از شنبه ۲۱ مهر تا شنبه ۰۵ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «دلفین ها»
تئاتر
از یکشنبه ۱۵ مهر تا جمعه ۰۴ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «نانوشته»
تئاتر
از دوشنبه ۱۶ مهر تا پنجشنبه ۰۳ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه مجسمه «نجار و نارنجک»
تجسمی
از جمعه ۱۳ مهر تا چهارشنبه ۰۲ آبان
رایگان
نمایشگاه عکس «ناپیدا : لمیده ها»
تجسمی
از جمعه ۱۳ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
رایگان
نمایشنامه‌خوانی «عشق لرزه»
تئاتر
از شنبه ۱۴ مهر تا شنبه ۲۸ مهر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «هامان کشان»
تئاتر
از دوشنبه ۰۹ مهر تا دوشنبه ۱۴ آبان
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «این خانه، من است»
تئاتر
از دوشنبه ۱۶ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «پروانه و یوغ»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۲ مهر تا یکشنبه ۲۹ مهر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «جنگ تمام شد»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۴ مهر تا جمعه ۰۴ آبان
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم «ترومای سرخ» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۲۱ شهریور تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «هشتگ»
فیلم های روز
از شنبه ۰۷ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «عرق سرد»
فیلم های روز
از شنبه ۰۷ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «سوفی و دیوانه»
فیلم های روز
از شنبه ۰۷ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «جاده قدیم»
فیلم های روز
از شنبه ۰۷ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «آبی‌های اویسی»
تجسمی
از جمعه ۰۶ مهر تا پنجشنبه ۲۶ مهر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «ساکن‌ها»
تجسمی
از جمعه ۰۶ مهر تا جمعه ۲۷ مهر
رایگان
نمایشگاه چیدمان «پانگه آ»
تجسمی
از جمعه ۱۳ مهر تا جمعه ۲۷ مهر
رایگان
نمایشگاه حجم «میزبانی برنز‌ها»
تجسمی
از جمعه ۱۳ مهر تا جمعه ۲۷ مهر
رایگان
تئاتر کودک «بن و دیوها»
کودک
تئاتر
از سه شنبه ۱۰ مهر تا جمعه ۰۴ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «صاعقه»
تئاتر
از یکشنبه ۰۸ مهر تا پنجشنبه ۲۶ مهر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «۶۱/۰۱/۱۰»
تئاتر
از سه شنبه ۱۰ مهر تا پنجشنبه ۲۶ مهر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر کودک «دردونه»
کودک
تئاتر
از یکشنبه ۰۸ مهر تا جمعه ۰۴ آبان
از ۱۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «اضطراری»
تئاتر
از یکشنبه ۰۸ مهر تا چهارشنبه ۰۲ آبان
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «قوی تر»
تئاتر
از یکشنبه ۰۸ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «فصل فراموشی»
تئاتر
از شنبه ۰۷ مهر تا دوشنبه ۰۷ آبان
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم «سفر به سرزمین آرتور رمبو»
سینماتک و سایر برنامه ها
پنجشنبه ۲۶ مهر
از ۱۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «روایت سرکشی رخش رام رستم»
تئاتر
از یکشنبه ۱۵ مهر تا چهارشنبه ۰۲ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «مده آ»
تئاتر
از سه شنبه ۱۰ مهر تا سه شنبه ۱۵ آبان
از ۵۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «فرزندان روح‌الله (ره)»
تجسمی
از دوشنبه ۰۲ مهر تا چهارشنبه ۰۲ آبان
رایگان
تئاتر «دقیقا ۹ سال و ۳ ماه و ۲۰ روز پیش کجا بودی؟‎»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۲ مهر تا سه شنبه ۱۵ آبان
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «گوریل»
تئاتر
از یکشنبه ۰۸ مهر تا جمعه ۲۷ مهر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «مرثیه‌ای برای آقای ع»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۵ مهر تا دوشنبه ۰۷ آبان
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «مزا مزا»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۵ مهر تا سه شنبه ۰۱ آبان
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دل سگ»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۵ مهر تا شنبه ۱۲ آبان
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «همه پسران من»
تئاتر
از یکشنبه ۰۱ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۷,۵۰۰ تومان
تئاتر «شاباش خوان»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۵ مهر تا پنجشنبه ۲۶ مهر
از ۱۰,۵۰۰ تومان
تئاتر «تروکاژ»
تئاتر
از سه شنبه ۰۳ مهر تا جمعه ۰۴ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «مثل شلوار جین آبی»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۵ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم «رزم آرا یک دوسویه مسکوت» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دو لکه ابر» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»
فیلم های روز
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «سنگ‌ها برای آنتیگون»
تئاتر
از یکشنبه ۰۱ مهر تا جمعه ۰۴ آبان
از ۱۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «کافه پولشری»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۵ مهر تا شنبه ۰۵ آبان
از ۳ تومان
نخستین همایش «پرسش از هنر معاصر ایران»
فراخوان
همایش
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا دوشنبه ۳۰ مهر
رایگان
تئاتر «آوانتاژ»
تئاتر
از دوشنبه ۰۲ مهر تا پنجشنبه ۰۳ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «مسئله غامض»
تئاتر
از یکشنبه ۰۱ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
«قصه خوانی کودکانه»
کودک
از دوشنبه ۱۹ شهریور تا دوشنبه ۳۰ مهر
رایگان
تئاتر «تهوع»
تئاتر
از یکشنبه ۰۱ مهر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «موش + گربه»
کودک
تئاتر
از پنجشنبه ۰۱ شهریور تا شنبه ۰۵ آبان
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «صد در صد»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۷ شهریور تا جمعه ۲۷ مهر
از ۴۰,۰۰۰ تومان
فیلم مستند «فرشاد آقای گل» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از سه شنبه ۳۰ مرداد تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «اجباری» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۰۷ شهریور تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «حراج تئاتر»
تئاتر
از شنبه ۱۰ شهریور تا شنبه ۲۵ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «زمین مهربان»
کودک
تئاتر
از چهارشنبه ۱۰ مرداد تا پنجشنبه ۰۸ آذر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «چاووش از درآمد تا فرود» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۶ مرداد تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مواجهه» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۰۳ مرداد تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
مستند «سریک» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۲۰ تیر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «بازدم» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۱۶ تیر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «سفر سهراب» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۲ تیر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مکان» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۲ تیر تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
مستند «برسد به دست آقای بنان» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فراخوان «رقابت بین المللی دانشجویی طراحی پروژه ashrae سال 2019»
فراخوان
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۳ اردیبهشت
رایگان
موزه «هنرهای معاصر تهران»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
فیلم «زمانی دیگر» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا (دوره هشتم)
کارگاه
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۰ دی
از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم مستند «درباره فروشنده» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از سه شنبه ۰۴ اردیبهشت تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
«باغ موزه گیاه شناسی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱۲,۰۰۰ تومان
«باغ‌ موزه هنر ایرانی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۰۰۰ تومان
موزه «گرافیک ایران»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۵۰۰ تومان
موزه «دکتر حسابی»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صلح»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صنعت برق»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «عکسخانه»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱,۰۰۰ تومان
فیلم «دژاوو» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۱۸ فروردین تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «پاپ» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۷ اسفند تا دوشنبه ۳۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
دوره هشت ماهه «ساخت ویدیوها و تیزرهای تبلیغاتی»
کارگاه
از شنبه ۲۵ فروردین تا یکشنبه ۲۵ آذر
از ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موزه «عروسکی آران»
تفریحی
از شنبه ۳۰ دی تا دوشنبه ۰۱ بهمن
از ۱۰,۰۰۰ تومان
«باغ‌موزه قصر»
تفریحی
از جمعه ۲۲ بهمن تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
تخفیف: تا ۱۰t%
۵۰۰ تومان
۳۶۰ تومان