لطفا کمی صبر کنید !!

ویکی ایونت :: Your Event Your Way
تئاتر «بنگاه تیاترال»
تئاتر
از دوشنبه ۱۹ آذر تا چهارشنبه ۰۵ دی
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «کاترپیلا و چرا خرس ها دم های کوتاهی دارن؟!»
کودک
تئاتر
از یکشنبه ۰۴ آذر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «خدای کشتار»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۵ آذر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «عشق من، حامد بهداد»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۱ آذر تا یکشنبه ۳۰ دی
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «هار»
تئاتر
از یکشنبه ۱۱ آذر تا دوشنبه ۲۶ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «انحراف موقت»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۱ آذر تا جمعه ۰۷ دی
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «پرومته / طاعون»
تئاتر
از یکشنبه ۱۸ آذر تا جمعه ۱۴ دی
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «سنگر دوست داشتنی»
تئاتر
از سه شنبه ۱۳ آذر تا پنجشنبه ۲۹ آذر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «ابتدا وارد می شود»
تئاتر
از سه شنبه ۰۶ آذر تا جمعه ۲۳ آذر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «تیمون آتنی»
تئاتر
از یکشنبه ۱۸ آذر تا چهارشنبه ۲۸ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «سندِ روم استکهلم»
تئاتر
از سه شنبه ۲۰ آذر تا پنجشنبه ۰۶ دی
از ۲۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «خروس لاری»
تئاتر
از جمعه ۰۹ آذر تا جمعه ۰۷ دی
از ۴۰,۰۰۰ تومان
اجراخوانی «آرش»
تئاتر
از سه شنبه ۲۰ آذر تا شنبه ۲۴ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر کودک «خاله سوسکه»
کودک
تئاتر
از جمعه ۱۶ آذر تا پنجشنبه ۲۹ آذر
از ۱۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «طناب»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۵ آذر تا جمعه ۰۷ دی
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «چرا لک لک حاجی شد؟»
کودک
تئاتر
از شنبه ۲۶ آبان تا دوشنبه ۲۶ آذر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «خواهران و برادران دالتون»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۵ آذر تا سه شنبه ۲۷ آذر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «تحت تاثیر»
تئاتر
از سه شنبه ۲۹ آبان تا جمعه ۲۳ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «به دنیا خوش آمدید»
تئاتر
از یکشنبه ۱۸ آذر تا چهارشنبه ۰۵ دی
از ۳۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه طراحی «ماضی مطلق»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا دوشنبه ۲۶ آذر
رایگان
نمایشگاه نقاشی و چیدمان «ردِ گل‌ها»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا دوشنبه ۲۶ آذر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «محمدرضا فیروزه‌‎ای»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا دوشنبه ۲۶ آذر
رایگان
هفتمین دوره ۱۰ روز با عکاسان ایران
تجسمی
از چهارشنبه ۱۴ آذر تا جمعه ۲۳ آذر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «بطری»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا دوشنبه ۲۶ آذر
رایگان
نمایشگاه گروهی «گونه دیگر خیال»
تجسمی
از پنجشنبه ۱۵ آذر تا پنجشنبه ۲۹ آذر
رایگان
نمایشگاه «پیشگامان معاصر»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا جمعه ۲۳ آذر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «محمد فاسونکی»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا جمعه ۰۷ دی
رایگان
نمایشگاه حجم و نقاشی «سلطان من»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا چهارشنبه ۲۸ آذر
رایگان
نمایشگاه گروهی «مدار بسته»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا دوشنبه ۰۳ دی
رایگان
نمایشگاه حجم «تخریب»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا چهارشنبه ۲۸ آذر
رایگان
نمایشگاه گروهی نقاشی «افسون کودکانه رنگ»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا جمعه ۲۳ آذر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «قطعا اتفاق افتاده»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا یکشنبه ۲۵ آذر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «انعکاس ذهن»
تجسمی
از جمعه ۱۶ آذر تا دوشنبه ۲۶ آذر
رایگان
فیلم «من سیاه پوستم » (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۱۴ آذر تا یکشنبه ۳۰ دی
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «و کیارستمی ادامه دارد» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۱۴ آذر تا یکشنبه ۳۰ دی
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «بمب؛ یک عاشقانه»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۴ آذر تا یکشنبه ۳۰ دی
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «کُلمبوس»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۴ آذر تا یکشنبه ۳۰ دی
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «میلیونر میامی»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۴ آذر تا یکشنبه ۳۰ دی
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «پاستاریونی»
کودک
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۴ آذر تا یکشنبه ۳۰ دی
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «شب هزار و یکم»
تئاتر
از یکشنبه ۱۱ آذر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «یک وعده غذای معمولی»
تئاتر
از شنبه ۲۶ آبان تا شنبه ۲۴ آذر
از ۲۲,۵۰۰ تومان
تئاتر «پادشاه می‌میرد»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۴ آذر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۲۱,۰۰۰ تومان
تئاتر «مده آی سن مدار»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۱ آذر تا چهارشنبه ۰۵ دی
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «مزون»
تئاتر
از شنبه ۰۳ آذر تا جمعه ۲۳ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «بی‌خانمان»
تئاتر
از جمعه ۱۶ آذر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «فاندو و لیز»
تئاتر
از جمعه ۱۶ آذر تا جمعه ۱۴ دی
از ۲۴,۰۰۰ تومان
تئاتر «شب بیست و یکم»
تئاتر
از جمعه ۱۶ آذر تا یکشنبه ۲۵ آذر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «مثل آب برای شکلات»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۴ آذر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۲۱,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «استاد و دوست»
تجسمی
از جمعه ۰۹ آذر تا جمعه ۳۰ آذر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «تَن-داج»
تجسمی
از جمعه ۰۹ آذر تا جمعه ۳۰ آذر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «خلوت»
تجسمی
از جمعه ۰۹ آذر تا دوشنبه ۰۳ دی
رایگان
کنسرت «20 سال با رضا یزدانی»
موسیقی
جمعه ۲۳ آذر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
فیلم «آهستگی» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۳۰ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «گلدن تایم» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۳۰ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «دهشت و نکبت رایش سوم»
تئاتر
از یکشنبه ۲۷ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «دهکده هاپوخان»
کودک
تئاتر
از پنجشنبه ۰۱ آذر تا شنبه ۰۱ دی
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «حسنی و جوجه دایناسور»
کودک
تئاتر
از چهارشنبه ۰۷ آذر تا دوشنبه ۲۶ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «حجم غلیظ»
تئاتر
از یکشنبه ۱۱ آذر تا سه شنبه ۲۷ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «داری داری داری داری یا نداری؟»
تئاتر
از دوشنبه ۱۹ آذر تا یکشنبه ۱۶ دی
از ۳۵,۰۰۰ تومان
فیلم‌تئاتر «فصل شکار بادبادکها»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۸ آذر تا پنجشنبه ۲۹ آذر
از ۱۲,۰۰۰ تومان
تئاتر «رضای رضوان»
تئاتر
از چهارشنبه ۳۰ آبان تا جمعه ۲۳ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «مارش»
تجسمی
از جمعه ۰۲ آذر تا جمعه ۲۳ آذر
رایگان
نقد آگاهانه کتاب با موضوع: نظریه و کُنش یادگیری برخط
علوم انسانی
از یکشنبه ۱۵ مهر تا سه شنبه ۰۷ اسفند
رایگان
کارگاه «تألیف در عکاسی»
تجسمی
کارگاه
از دوشنبه ۱۲ آذر تا شنبه ۱۵ دی
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
فیلم «آستیگمات»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۳۰ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «سرو زیر آب»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۳۰ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «دارم اینجا تجزیه میشم»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۱ آذر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۲۴,۵۰۰ تومان
فیلم «وای آمپول»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۲۳ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
مستند «در جستجوی فریده» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۲۳ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «زندگی در تئاتر»
تئاتر
از دوشنبه ۰۵ آذر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۴۰,۰۰۰ تومان
فیلم‌تئاتر «مخزن»
تئاتر
از یکشنبه ۰۴ آذر تا دوشنبه ۲۶ آذر
از ۱۲,۰۰۰ تومان
تئاتر «روبینسون و کروزو»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ آبان تا جمعه ۲۳ آذر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خانم یایا»
فیلم های روز
از دوشنبه ۲۱ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «محبوبه‌ها»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۳ آبان تا جمعه ۲۳ آذر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «شیروانی داغ»
تئاتر
از چهارشنبه ۳۰ آبان تا جمعه ۲۳ آذر
از ۴۵,۰۰۰ تومان
فیلم «گزارش فرار یوسفی» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۰۹ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «لازانیا»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۲ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «پیشونی سفید ۲»
کودک
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۹ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
انیمیشن «در مسیر باران»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۹ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
کارگاه «بازیگری سینما»
کارگاه
از چهارشنبه ۳۰ آبان تا دوشنبه ۳۰ اردیبهشت
تخفیف: تا ۶۰۰۰۰۰t%
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
-۸,۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه بازیگری تئاتر
کارگاه
تئاتر
از سه شنبه ۱۵ آبان تا چهارشنبه ۱۵ خرداد
تخفیف: تا ۷۰۰۰۰t%
۲۵۰,۰۰۰ تومان
-۱۷۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه نویسندگی (داستان، نمایشنامه و فیلمنامه)
کارگاه
از سه شنبه ۱۵ آبان تا یکشنبه ۱۵ اردیبهشت
تخفیف: تا ۴۵۰۰۰۰t%
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
-۶,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فیلم «پاسیو» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۰۲ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «گرگ بازی»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۲ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «لس آنجلس تهران»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۸ مهر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
کارگاه «مرور نویسی»
کارگاه
از جمعه ۰۴ آبان تا جمعه ۱۴ دی
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مستند «اینستاگرامر» (کمدی)
هنر و تجربه
از دوشنبه ۱۶ مهر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «هندی و هرمز» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از دوشنبه ۱۶ مهر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۲,۰۰۰ تومان
فیلم «ترومای سرخ» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۲۱ شهریور تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «هشتگ»
فیلم های روز
از شنبه ۰۷ مهر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «عرق سرد»
فیلم های روز
از شنبه ۰۷ مهر تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «رزم آرا یک دوسویه مسکوت» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دو لکه ابر» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»
فیلم های روز
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «حراج تئاتر»
تئاتر
از شنبه ۱۰ شهریور تا شنبه ۲۵ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «چاووش از درآمد تا فرود» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۶ مرداد تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فراخوان «رقابت بین المللی دانشجویی طراحی پروژه ashrae سال 2019»
فراخوان
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۳ اردیبهشت
رایگان
موزه «هنرهای معاصر تهران»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا (دوره هشتم)
کارگاه
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۰ دی
از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
«باغ موزه گیاه شناسی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱۲,۰۰۰ تومان
«باغ‌ موزه هنر ایرانی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۰۰۰ تومان
موزه «گرافیک ایران»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۵۰۰ تومان
موزه «دکتر حسابی»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صلح»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صنعت برق»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «عکسخانه»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱,۰۰۰ تومان
فیلم «پاپ» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۷ اسفند تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
دوره هشت ماهه «ساخت ویدیوها و تیزرهای تبلیغاتی»
کارگاه
از شنبه ۲۵ فروردین تا یکشنبه ۲۵ آذر
از ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موزه «عروسکی آران»
تفریحی
از شنبه ۳۰ دی تا دوشنبه ۰۱ بهمن
از ۱۰,۰۰۰ تومان
«باغ‌موزه قصر»
تفریحی
از جمعه ۲۲ بهمن تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
تخفیف: تا ۱۰t%
۵۰۰ تومان
۳۶۰ تومان