لطفا کمی صبر کنید !!

ویکی ایونت :: Your Event Your Way
نمایشگاه «سیمرغ»
تجسمی
از شنبه ۰۵ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه خطاطی «قطعه سازی»
تجسمی
از شنبه ۰۵ خرداد تا شنبه ۱۲ خرداد
رایگان
فیلم «ناخواسته»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۲ خرداد تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «خرم شهر»
تجسمی
از شنبه ۰۵ خرداد تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
رایگان
فیلم «مربع»
سینماتک و سایر برنامه ها
دوشنبه ۰۷ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقوش اسلیمی و هندسی «نگارینه»
تجسمی
از شنبه ۰۵ خرداد تا شنبه ۱۹ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «آیدا توپال»
تجسمی
از شنبه ۰۵ خرداد تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه تصویرسازی «محدثه محمد پور»
تجسمی
از شنبه ۰۵ خرداد تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
رویدادهای «محافل ادبی مراکز منطقه 5 در هفته اول خرداد»
ادبیات
از شنبه ۰۵ خرداد تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
رایگان
سومین «جشنواره دانشجویی نقاشی ژکال»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
رایگان
فیلم‌تئاتر «مخزن»
تئاتر
دوشنبه ۰۷ خرداد
از ۱۲,۰۰۰ تومان
تئاتر «ورود آقایان ممنوع»
تئاتر
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا پنجشنبه ۰۷ تیر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «جای خالی»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «نیستی در هست»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا یکشنبه ۱۳ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «گذر خاموش»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا چهارشنبه ۲۳ خرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «ساکنان دل»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا یکشنبه ۱۳ خرداد
رایگان
نمایشگاه هنرهای تجسمی «40 انتخاب»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی های «نسیم ذوالفقار»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «گلپر»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
رایگان
تئاتر «سرزمین تهی‌سران»
تئاتر
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «گیجگاه استخوان ندارد»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۲ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۲۱,۰۰۰ تومان
تئاتر «دمی در بازار هیزم فروشان»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۳ خرداد تا سه شنبه ۲۲ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «خواب و خیال»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا جمعه ۰۱ تیر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «حسن قائمی»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا جمعه ۱۸ خرداد
رایگان
نمایشگاه گروهی نقاشی
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «عبور»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا دوشنبه ۲۱ خرداد
رایگان
نمایشگاه طراحی - نقاشی «نگفتنی ها»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا یکشنبه ۱۳ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی های «هنرجویانِ نوجوانِ صدف بی نیاز»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
نمایشگاه طراحی «ریسمان‌های وارونه‌خوانی»
تجسمی
از پنجشنبه ۰۳ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه «هر اثر یک امید»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا پنجشنبه ۱۷ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «حسن مرادی»
تجسمی
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «نگارستان»
تجسمی
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا شنبه ۱۲ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «غوغایی در سکوت»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا یکشنبه ۱۳ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «پرده ها»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا جمعه ۲۵ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «روزمرگی سیال حضور اشیا در کافه خیال»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه «منقش آیات قرآنی»
تجسمی
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا شنبه ۱۲ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی و مجسمه «تفرّخ»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا دوشنبه ۲۸ خرداد
رایگان
تئاتر «زناگندی»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۲ خرداد تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
مستند «برسد به دست آقای بنان» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا جمعه ۰۱ تیر
از ۴,۰۰۰ تومان
نمایشگاه گروهی «آثار تجسمی معماران»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا سه شنبه ۲۲ خرداد
رایگان
نمایشگاه «آغوش ها»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا سه شنبه ۰۵ تیر
رایگان
نمایشگاه گرافیک «طراحان آزاد»
تجسمی
از شنبه ۰۸ اردیبهشت تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه «تکرار»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا یکشنبه ۱۳ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «چیزها و جاها»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا جمعه ۲۵ خرداد
رایگان
(Taxi Driver (1976
سینماتک و سایر برنامه ها
دوشنبه ۰۷ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
(Black Panther (2018
سینماتک و سایر برنامه ها
دوشنبه ۰۷ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «کلوپ ۲۹»
تجسمی
از پنجشنبه ۰۳ خرداد تا یکشنبه ۰۳ تیر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «قاب منظر ایرانی»
تجسمی
از شنبه ۰۵ خرداد تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی‌خط «خط، معنا»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
رایگان
تئاتر «زندگی در تئاتر»
تئاتر
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۳۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «علی شفیع آبادی»
تجسمی
از جمعه ۲۱ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «نکورویان فرخار»
تجسمی
از یکشنبه ۰۹ اردیبهشت تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «بازگشت به ریشه ها»
تجسمی
از پنجشنبه ۰۶ اردیبهشت تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «شیشه نگاران»
تجسمی
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا یکشنبه ۲۰ خرداد
رایگان
فراخوان «چهارمین دوره جایزه شعر احمد شاملو»
فراخوان
از پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
تئاتر «رأس ساعت یازده»
تئاتر
از دوشنبه ۳۱ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر کودک «رابینسون خرگوشه»
کودک
تفریحی
از دوشنبه ۲۰ فروردین تا دوشنبه ۰۷ خرداد
تخفیف: تا ۳۰%
۱۰,۵۰۰ تومان
۷,۳۵۰ تومان
تئاتر کمدی «داماد اورجینال»
نمایش کمدی
تفریحی
از دوشنبه ۲۴ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۴ خرداد
تخفیف: تا ۷۰۰۰۰%
۱۲,۰۰۰ تومان
-۸,۳۸۸,۰۰۰ تومان
تئاتر کمدی «لات و شکلات»
نمایش کمدی
تفریحی
از سه شنبه ۱۱ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
تخفیف: تا ۵۰%
۱۷,۵۰۰ تومان
۸,۷۵۰ تومان
دوره آموزشی «غزل و ترانه»
کارگاه
از شنبه ۰۵ خرداد تا شنبه ۰۲ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «چاپ دستی کودکان»
کارگاه
کودک
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا یکشنبه ۲۴ تیر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «کاریکاتور»
کارگاه
از شنبه ۰۵ خرداد تا شنبه ۰۲ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «شعر»
کارگاه
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا چهارشنبه ۰۷ شهریور
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
نشست «شعر طنز شکرخند»
ادبیات
دوشنبه ۰۷ خرداد
رایگان
دوره آموزشی «نقاشی کودکان»
کارگاه
کودک
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا یکشنبه ۲۴ تیر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه گروهـی «پارچـه سـازی»
تجسمی
از جمعه ۰۴ خرداد تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
رایگان
نمایشگاه عکس - گرافیک «دوباره ایران»
تجسمی
از یکشنبه ۳۰ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
فراخوان «رقابت عکاسی طبیعت 2018»
فراخوان
از پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت تا سه شنبه ۰۹ مرداد
از ۷۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «انسان انباری»
تئاتر
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا یکشنبه ۱۰ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «مائو بودن»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت تا جمعه ۲۵ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
«دورهمی بردبازی در کافه های تهران»
تفریحی
رویدادهای کافه ای
از شنبه ۲۹ اردیبهشت تا شنبه ۱۲ خرداد
از ۱۰,۰۰۰ تومان
اکران فیلم های گوناگون در «سینما روباز عمارت روبرو»
سینماتک و سایر برنامه ها
رویدادهای کافه ای
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا جمعه ۲۵ خرداد
رایگان
نمایشگاه «سکه های موزه ملی ملک»
تجسمی
از پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت تا سه شنبه ۱۵ خرداد
رایگان
نمایشگاه گرافیک «نشانه ها»
تجسمی
از دوشنبه ۳۱ اردیبهشت تا دوشنبه ۰۷ خرداد
رایگان
نمایشگاه طراحی «شیوع»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا سه شنبه ۰۸ خرداد
رایگان
نمایشگاه «ورق پاره های بی بی های عاشق»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا دوشنبه ۰۷ خرداد
رایگان
نمایشگاه «خط قرمز و دیگر چیزها»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا سه شنبه ۲۹ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «تصادف با خورشید»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا سه شنبه ۲۹ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «بهار در بهار»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا سه شنبه ۲۲ خرداد
رایگان
دو مجموعه اثر از «محمدامین اشرفیان | اتوپیا، شهر خیال»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا یکشنبه ۲۷ خرداد
رایگان
تئاتر «مرا به نام خودم بخوان»
تئاتر
از دوشنبه ۳۱ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۴ خرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه گروهی چندرسانه‌ای «خیامی»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی و ویدئو آرت «حمید جعفری شکیب»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
کنسرت موسیقی فلامنکو (Duende)
موسیقی
رویدادهای کافه ای
از شنبه ۰۵ خرداد تا دوشنبه ۰۷ خرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه مجسمه آثار «محمدرضا خلجی»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا سه شنبه ۰۸ خرداد
رایگان
نمایشگاه سوزن‌دوزی «یادگار»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
فراخوان «دومین جشنواره فرهنگی و هنری ایران ساخت»
فراخوان
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا یکشنبه ۱۵ مهر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «پلنگ صورتی»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا چهارشنبه ۲۳ خرداد
رایگان
نمایشگاه چیدمان «خندیدن در خانه‌ای که می‌سوخت»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
رایگان
تئاتر «شایعات»
تئاتر
از دوشنبه ۳۱ اردیبهشت تا شنبه ۲۶ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «روشنایی آب»
تجسمی
از جمعه ۲۱ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۴ خرداد
رایگان
تئاتر «داستان تاسیس»
تئاتر
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۳۵,۰۰۰ تومان
فیلم «رفقای خوب»
سینماتک و سایر برنامه ها
رویدادهای کافه ای
دوشنبه ۰۷ خرداد
از ۱۰,۰۰۰ تومان
تئاتر کودک «شهر بازی»
کودک
تئاتر
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «بلوط های سوخته»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۲ خرداد تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فراخوان «رقابت بین المللی دانشجویی طراحی پروژه ashrae سال 2019»
فراخوان
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۳ اردیبهشت
رایگان
نمایشگاه نقاشی «نیمه شب تابستان»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا سه شنبه ۰۸ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «دوباره ...»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا سه شنبه ۰۸ خرداد
رایگان
تئاتر «مده آ»
تئاتر
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۴ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «از پاریس تا نیشابور»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا دوشنبه ۰۷ خرداد
رایگان
سه نمایشگاه انفرادی در یک گالری
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
نمایشگاه «نگاهی به عکس‌های جهان نما»
تجسمی
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «در سایه خورشید»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی «تیربرقهای عاشق»
تجسمی
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا سه شنبه ۰۸ خرداد
رایگان
تئاتر «یرماغ»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت تا جمعه ۲۵ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
موزه «هنرهای معاصر تهران»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
تئاتر «لنگ ظهر»
تئاتر
از یکشنبه ۳۰ اردیبهشت تا شنبه ۲۶ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «رویکردها و گرایش ها در هنر معاصر ۲»
تجسمی
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا شنبه ۲۶ خرداد
رایگان
تئاتر «نوبت یعنی بعدی»
تئاتر
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «یک مهمانی با شکوه»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «دریابار»
تجسمی
از جمعه ۲۱ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
نمایشگاه نقاشی و مجسمه «میراث معاصر»
تجسمی
از جمعه ۲۱ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
نمایشگاه «بی نام بَرایِ بیژَن و مَنیژه»
تجسمی
از جمعه ۲۱ اردیبهشت تا یکشنبه ۱۳ خرداد
رایگان
استند آپ کمدی «آن مرد با اسب آمد»
نمایش کمدی
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «شلیک به تئاتر شهر»
تئاتر
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «تله موش»
تئاتر
از جمعه ۲۸ اردیبهشت تا چهارشنبه ۲۳ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «زخم‌های وحشتناک زمین بازی»
تئاتر
از شنبه ۲۲ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «پک»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت تا سه شنبه ۲۲ خرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «کافه پولشری»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت تا جمعه ۰۱ تیر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «خاطرات هنرپیشه نقش دوم»
تئاتر
از سه شنبه ۱۸ اردیبهشت تا دوشنبه ۲۱ خرداد
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «دستورالعمل‌های پرواز برای خدمه و خلبان»
تئاتر
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۳۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «روایت یک رویا»
تجسمی
از جمعه ۲۱ اردیبهشت تا یکشنبه ۱۳ خرداد
رایگان
نمایشگاه «تعیین طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا 35.44’37.6° N, 51.23’59.6° E»
تجسمی
از جمعه ۲۱ اردیبهشت تا جمعه ۱۸ خرداد
رایگان
فیلم «زمانی دیگر» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت تا سه شنبه ۰۸ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس چهل «رساله ای در باب سلوک زمینی»
تجسمی
از جمعه ۲۱ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
منتخب عکس «۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ وردپرس فوتو»
تجسمی
از پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
تئاتر «رویای آمریکایی»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «هملت دبستانی»
تئاتر
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «ابلوموف‎»
تئاتر
از دوشنبه ۲۴ اردیبهشت تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر کودک «بند انگشتی»
کودک
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
کارگاه بازیگری «محمد رحمانیان»
کارگاه
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا یکشنبه ۲۱ مرداد
از ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا (دوره هشتم)
کارگاه
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۰ دی
از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «در»
تئاتر
از شنبه ۲۲ اردیبهشت تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «مایم و پاگانی نی»
تئاتر
از یکشنبه ۱۶ اردیبهشت تا دوشنبه ۰۷ خرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «لولیتا»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم «تازیانه»
سینماتک و سایر برنامه ها
دوشنبه ۰۷ خرداد
از ۱۰,۰۰۰ تومان
فیلم «آن‌سوی ابرها»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فراخوان «سومین جشنواره فیلم سلامت»
فراخوان
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا چهارشنبه ۲۰ تیر
رایگان
فیلم «جشن دلتنگی»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «چهار راه استانبول»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خجالت نکش»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خوک»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فراخوان بین المللی نهمین دوره «رقابت عکس پانورامای Epson Pano Awards»
تجسمی
فراخوان
از شنبه ۰۸ اردیبهشت تا دوشنبه ۰۱ مرداد
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
فراخوان بین المللی معماری «طراحی مبلمان گروه boun سال 2018»
فراخوان
از شنبه ۰۸ اردیبهشت تا سه شنبه ۲۹ خرداد
رایگان
تئاتر «آنتی گون»
تئاتر
از یکشنبه ۱۶ اردیبهشت تا شنبه ۱۲ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دو روایت از شکسپیر»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تا یکشنبه ۱۳ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم «عصبانی نیستم!»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «چشم ها»
تئاتر
از یکشنبه ۱۶ اردیبهشت تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «تابوت عهد»
تئاتر
از یکشنبه ۰۹ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم مستند «درباره فروشنده» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از سه شنبه ۰۴ اردیبهشت تا سه شنبه ۰۸ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «بلافیگورا»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «روال عادی»
تئاتر
از سه شنبه ۱۱ اردیبهشت تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «مالی سوئینی»
تئاتر
از شنبه ۰۸ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «عکاسی مقدماتی»
کارگاه
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا دوشنبه ۱۱ تیر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
انگلیسی کاربردی در تجارت
کارگاه
از چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت تا دوشنبه ۲۸ خرداد
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «خنکای ختم خاطره»
تئاتر
از دوشنبه ۱۷ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «وای.زی.کامی»
تجسمی
از جمعه ۳۱ فروردین تا جمعه ۲۵ خرداد
رایگان
تئاتر «نارنجیغ»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تا چهارشنبه ۰۹ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «جوجه تیغی»
تئاتر
از یکشنبه ۱۶ اردیبهشت تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۳۵,۰۰۰ تومان
«شب نویسندگان ایرانی»
ادبیات
از سه شنبه ۰۴ اردیبهشت تا چهارشنبه ۰۳ مرداد
رایگان
کارگاه «فن بیان و گویندگی کودک و نوجوان»
کارگاه
کودک
از چهارشنبه ۲۹ فروردین تا جمعه ۰۱ تیر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «آموزش بازیگری»
کارگاه
از جمعه ۱۴ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۰ خرداد
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «پرواز به تاریکی»
تئاتر
از سه شنبه ۲۸ فروردین تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
«باغ موزه گیاه شناسی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱۲,۰۰۰ تومان
«باغ‌ موزه هنر ایرانی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۰۰۰ تومان
موزه «گرافیک ایران»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۵۰۰ تومان
موزه «دکتر حسابی»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صلح»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صنعت برق»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
فراخوان «رقابت عکاسی آلفرد فراید Alfred Fride در سال ۲۰۱۸ »
فراخوان
از جمعه ۱۷ فروردین تا پنجشنبه ۱۰ خرداد
رایگان
موزه «عکسخانه»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱,۰۰۰ تومان
فیلم «دژاوو» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۱۸ فروردین تا سه شنبه ۰۸ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فراخوان بین‌المللی تصویرسازی «انجمن تصویرگران ژاپن/ JIA Illustration Award 2018»
فراخوان
از چهارشنبه ۱۵ فروردین تا شنبه ۰۹ تیر
از ۱۷۵,۰۰۰ تومان
فراخوان ساخت عروسک «عمو نوروز»
فراخوان
از جمعه ۰۳ فروردین تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
فیلم «کوپال» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از پنجشنبه ۱۶ فروردین تا سه شنبه ۰۸ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «پاپ» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۷ اسفند تا سه شنبه ۰۸ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «شیطونی»
تئاتر
از دوشنبه ۰۶ فروردین تا جمعه ۱۱ خرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
فیلم «رزتا»
سینماتک و سایر برنامه ها
یکشنبه ۰۶ خرداد
از ۱۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «زهرمارى»
تئاتر
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا سه شنبه ۰۸ خرداد
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر کمدی «سیندرلا از فرنگ اومده»
نمایش کمدی
تفریحی
از چهارشنبه ۲۹ فروردین تا شنبه ۱۲ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر کمدی «نقی پاطلا عروسی می‌کند»
نمایش کمدی
تفریحی
از سه شنبه ۱۷ بهمن تا شنبه ۱۰ شهریور
تخفیف: تا ۵۰%
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
کارگاه «نمایش»
کارگاه
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «انیمیشن کودک»
کارگاه
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «مجسمه سازی»
کارگاه
از دوشنبه ۲۱ اسفند تا جمعه ۲۲ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه بازیگری «سجاد تابش»
کارگاه
از شنبه ۱۸ فروردین تا شنبه ۳۰ تیر
از ۸۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «سفال و خلاقیت کودکان»
کارگاه
کودک
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «خلاقیت»
کارگاه
کودک
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «خلاقیت کودکان»
کارگاه
کودک
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا یکشنبه ۲۰ خرداد
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دپوتات»
تئاتر
از سه شنبه ۰۷ فروردین تا یکشنبه ۲۰ خرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
دوره هشت ماهه «ساخت ویدیوها و تیزرهای تبلیغاتی»
کارگاه
از شنبه ۲۵ فروردین تا یکشنبه ۲۵ آذر
از ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فیلم «رفتن» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از پنجشنبه ۱۷ اسفند تا سه شنبه ۰۸ خرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
کارگاه «چاپ دستی» (منو پرینت)
کارگاه
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «تئاتر خلاق کودک»
کارگاه
کودک
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۴۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه نقاشی «زیر لعابی»
کارگاه
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «انیمیشن مقدماتی»
کارگاه
از یکشنبه ۱۹ فروردین تا چهارشنبه ۲۰ تیر
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
موزه «عروسکی آران»
تفریحی
از شنبه ۳۰ دی تا دوشنبه ۰۱ بهمن
از ۱۰,۰۰۰ تومان
جنگ شادی «گروه مطفاوت شو»
تفریحی
از سه شنبه ۱۵ اسفند تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
تخفیف: تا ۷۰%
۱۲,۰۰۰ تومان
۳,۶۰۰ تومان
نمایش پنجاه اثر لوور در تهران با عنوان «شکوه تمدن‌های جهان»
تجسمی
از دوشنبه ۱۴ اسفند تا جمعه ۱۸ خرداد
رایگان
تئاتر کمدی «آتش بس 4»
تفریحی
از دوشنبه ۱۶ بهمن تا شنبه ۱۲ خرداد
تخفیف: تا ۵۰%
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
کارگاه بازیگری «از ایده تا اجرا»
کارگاه
از جمعه ۲۷ بهمن تا دوشنبه ۲۸ خرداد
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان