لطفا کمی صبر کنید !!

ویکی ایونت :: Your Event Your Way
خیمه تعزیه خوانی «روزهای واقعه»
سایر
از سه شنبه ۲۰ شهریور تا پنجشنبه ۲۹ شهریور
رایگان
نمایشگاه تصویرسازی «مرز خیال»
تجسمی
از جمعه ۲۳ شهریور تا جمعه ۰۶ مهر
رایگان
نمایشگاه عکس «کویرهای نا-خالی»
تجسمی
از جمعه ۲۳ شهریور تا دوشنبه ۰۹ مهر
رایگان
فیلم «رزم آرا یک دوسویه مسکوت» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دو لکه ابر» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»
فیلم های روز
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا شنبه ۱۴ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نخستین همایش «پرسش از هنر معاصر ایران»
فراخوان
همایش
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا دوشنبه ۳۰ مهر
رایگان
تئاتر «نقل عاشقی»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۱ شهریور تا جمعه ۰۶ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
«قصه خوانی کودکانه»
کودک
از دوشنبه ۱۹ شهریور تا دوشنبه ۳۰ مهر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «مکالمات»
تجسمی
از جمعه ۲۳ شهریور تا جمعه ۰۶ مهر
رایگان
نمایشگاه عکس «تکیه دولت»
تجسمی
از سه شنبه ۲۰ شهریور تا پنجشنبه ۱۹ مهر
رایگان
نمایشگاه نقاشی
تجسمی
از سه شنبه ۲۰ شهریور تا سه شنبه ۱۷ مهر
رایگان
نمایشگاه «تحدید»
تجسمی
از جمعه ۲۳ شهریور تا سه شنبه ۰۳ مهر
رایگان
نمایشگاه عکس «هندسه‌ی کُل»
تجسمی
از جمعه ۲۳ شهریور تا چهارشنبه ۰۴ مهر
رایگان
نمایشگاه «گسل»
تجسمی
از جمعه ۱۶ شهریور تا سه شنبه ۱۰ مهر
رایگان
تئاتر «سرباز شال بلند»
تئاتر
از سه شنبه ۲۰ شهریور تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «چراغ‌های ناتمام»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۴ شهریور تا شنبه ۱۴ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «یک کیلو و بیست و یک گرم»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۴ شهریور تا شنبه ۱۴ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
مسابقه ی خاطره نویسی «سفر هلویی»
کودک
از چهارشنبه ۱۴ شهریور تا شنبه ۳۱ شهریور
رایگان
نمایشگاه نقاشی «مکاشفات»
تجسمی
از جمعه ۱۶ شهریور تا جمعه ۳۰ شهریور
رایگان
نمایشگاه نقاشی «مهدی رضائیان»
تجسمی
از جمعه ۱۶ شهریور تا چهارشنبه ۱۱ مهر
رایگان
نمایشگاه «سیری بی انتها در چشم انداز»
تجسمی
از جمعه ۱۶ شهریور تا سه شنبه ۰۳ مهر
رایگان
تئاتر «خنجره‌ها»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۴ شهریور تا جمعه ۰۶ مهر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «عند از مطالبه»
تئاتر
از سه شنبه ۱۳ شهریور تا جمعه ۱۳ مهر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «مرگ و پنگوئن»
تئاتر
از یکشنبه ۱۱ شهریور تا جمعه ۱۳ مهر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر شاد موزیکال «جادوی کلاه»
نمایش کمدی
از سه شنبه ۲۷ شهریور تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «صد در صد»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۷ شهریور تا جمعه ۱۳ مهر
از ۴۰,۰۰۰ تومان
فیلم مستند «فرشاد آقای گل» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از سه شنبه ۳۰ مرداد تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «اجباری» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۰۷ شهریور تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۲,۰۰۰ تومان
فیلم «آخرین بار کی سحر را دیدی؟»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۷ شهریور تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «داش آکل»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۷ شهریور تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «نگاره های لافت»
تجسمی
از جمعه ۰۲ شهریور تا یکشنبه ۰۱ مهر
رایگان
فیلم «شعله ور»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۳۱ مرداد تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «همه چی عادیه»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۳۱ مرداد تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «حراج تئاتر»
تئاتر
از شنبه ۱۰ شهریور تا شنبه ۲۵ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «راه رفتن روی سیم»
فیلم های روز
از شنبه ۲۷ مرداد تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «پشت دیوار سکوت»
فیلم های روز
از شنبه ۲۷ مرداد تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دم سرخ ها»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۰ مرداد تا شنبه ۳۱ شهریور
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «چاووش از درآمد تا فرود» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۶ مرداد تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مواجهه» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۰۳ مرداد تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «من دیوانه نیستم»
فیلم های روز
از شنبه ۰۶ مرداد تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «کاتیوشا»
فیلم های روز
از شنبه ۰۶ مرداد تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
مستند «سریک» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۲۰ تیر تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «هزارپا»
فیلم های روز
از سه شنبه ۱۹ تیر تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «بازدم» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۱۶ تیر تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «آخرین کسی که آقای کاف الف را دید» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از جمعه ۰۱ تیر تا شنبه ۳۱ شهریور
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خواب تلخ» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از جمعه ۰۱ تیر تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «سفر سهراب» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۲ تیر تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خاله قورباغه»
کودک
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۶ تیر تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دارکوب»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۶ تیر تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مکان» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۲ تیر تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دشمن زن»
فیلم های روز
از شنبه ۱۹ خرداد تا شنبه ۳۱ شهریور
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «ناپدید» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۱۶ خرداد تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
مستند «برسد به دست آقای بنان» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فراخوان «دومین جشنواره فرهنگی و هنری ایران ساخت»
فراخوان
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا یکشنبه ۱۵ مهر
رایگان
فراخوان «رقابت بین المللی دانشجویی طراحی پروژه ashrae سال 2019»
فراخوان
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۳ اردیبهشت
رایگان
موزه «هنرهای معاصر تهران»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
فیلم «زمانی دیگر» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا (دوره هشتم)
کارگاه
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۰ دی
از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم مستند «درباره فروشنده» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از سه شنبه ۰۴ اردیبهشت تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
«باغ موزه گیاه شناسی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱۲,۰۰۰ تومان
«باغ‌ موزه هنر ایرانی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۰۰۰ تومان
موزه «گرافیک ایران»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۵۰۰ تومان
موزه «دکتر حسابی»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صلح»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صنعت برق»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «عکسخانه»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱,۰۰۰ تومان
فیلم «دژاوو» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۱۸ فروردین تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «کوپال» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از پنجشنبه ۱۶ فروردین تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «پاپ» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۷ اسفند تا سه شنبه ۱۰ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
انیمیشن «فیلشاه»
فیلم های روز
از دوشنبه ۲۱ اسفند تا شنبه ۰۷ مهر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
دوره هشت ماهه «ساخت ویدیوها و تیزرهای تبلیغاتی»
کارگاه
از شنبه ۲۵ فروردین تا یکشنبه ۲۵ آذر
از ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موزه «عروسکی آران»
تفریحی
از شنبه ۳۰ دی تا دوشنبه ۰۱ بهمن
از ۱۰,۰۰۰ تومان
«باغ‌موزه قصر»
تفریحی
از جمعه ۲۲ بهمن تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
تخفیف: تا ۱۰t%
۵۰۰ تومان
۳۶۰ تومان