لطفا کمی صبر کنید !!

ویکی ایونت :: Your Event Your Way
«فیلم های کوتاه روز» (هنر و تجربه)
سینما
از پنجشنبه ۱۹ بهمن تا پنجشنبه ۱۷ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
فیلم های «پیرمرد و دریا - لیلا» (هنر و تجربه)
سینما
از شنبه ۲۸ بهمن تا یکشنبه ۲۰ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
فیلم «برداشت دوم از قضیه اول» (هنر و تجربه)
سینما
از دوشنبه ۳۰ بهمن تا چهارشنبه ۲۳ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «پرواز فرشتگان»
تجسمی
از دوشنبه ۳۰ بهمن تا پنجشنبه ۱۰ اسفند
رایگان
نمایشگاه گروهی «آنالیز»
تجسمی
از شنبه ۲۸ بهمن تا شنبه ۰۵ اسفند
رایگان
فراخوان مسابقه عکاسی گالری ViewPoint
فراخوان
از شنبه ۲۸ بهمن تا یکشنبه ۲۶ فروردین
از ۱۲۵,۰۰۰ تومان
فراخوان طراحی و تبلیغات هنر ارتباطی ۲۰۱۸
فراخوان
از شنبه ۲۸ بهمن تا جمعه ۲۸ اردیبهشت
از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
اولین اکسپو نقاشی
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
رایگان
فیلم «اسرافیل»
سینما
از چهارشنبه ۲۵ بهمن تا سه شنبه ۲۹ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
نمایشگاه خطاطی «مشق مهربانی»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا سه شنبه ۰۸ اسفند
رایگان
نمایشگاه عکس «مادرانه»
تجسمی
از شنبه ۲۸ بهمن تا چهارشنبه ۰۹ اسفند
رایگان
نمایشگاه خوشنویسی «بانو هنرمند ایرانی معاصر»
تجسمی
از شنبه ۲۸ بهمن تا پنجشنبه ۰۳ اسفند
رایگان
نمایشگاه مجسمه‌های «مهدی شیر‌احمدی»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا سه شنبه ۰۸ اسفند
رایگان
نمایشگاه چیدمان «انسان اینک»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا سه شنبه ۰۱ اسفند
رایگان
نمایشگاه عکس «گل مردگی»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا شنبه ۱۹ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «برجسته و مدرن»
تجسمی
از شنبه ۲۸ بهمن تا شنبه ۰۵ اسفند
رایگان
نمایشگاه گروهی نقاشی «بحران»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا دوشنبه ۰۷ اسفند
رایگان
نمایشگاه فروش آثار هنری
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا دوشنبه ۰۷ اسفند
رایگان
نمایشگاه «فرشید مثقالى»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا سه شنبه ۱۵ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «چند قاب تا بهار»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
رایگان
نمایشگاه گروهی پوستر «تجربه»
تجسمی
از پنجشنبه ۲۶ بهمن تا پنجشنبه ۰۳ اسفند
رایگان
نمایشگاه گروهی نقاشی با قیر «سایه روشن»
تجسمی
از یکشنبه ۲۹ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
رایگان
نمایشگاه مجسمه «کاشانه»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا سه شنبه ۱۵ اسفند
رایگان
نمایشگاه «فضاى مشاع»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «روایت خاموش اشیاء»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
فیلم «پروژه فلوریدا»
سینما
سه شنبه ۰۱ اسفند
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه زیورآلات «پریان دره‌ی گلمرگ»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا سه شنبه ۰۸ اسفند
رایگان
نمایشگاه طراحی - نقاشی «بیگورکسیا»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
نمایش تک اثر از «قاسم حاجى زاده»
تجسمی
از جمعه ۲۰ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «سونات شهری»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
نمایشگاه گروهی نقاشی و آثار حجمی «وهم»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
نمایشگاه «+۹۶»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «نگاهی نو»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا پنجشنبه ۰۳ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی - پرفورمنس «سونات صلح»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «شیهه»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۹ اسفند
رایگان
نمایشگاه «بی‌کران»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا پنجشنبه ۰۳ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی‌خط «امین هنامی»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا پنجشنبه ۰۳ اسفند
رایگان
نمایشگاه عکس «سمانه صبوری»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
هفتمین نمایشگاه فروش آثار چند نسل هنرمندان معاصر ایران
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
رایگان
نمایشگاه «آپتیناز با مسؤلیت محدود»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی‌خط «مشق مستان ۱»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
نمایشگاه خطاطی «مشق قهربانی»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا سه شنبه ۰۸ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «طبیعت ساکن»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
رایگان
نمایشگاه «شاعرانه های شهری»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
رایگان
اولین جشنواره ملی «نقاشان حرفه‌ای ایران»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا سه شنبه ۰۸ اسفند
رایگان
تئاتر «زندانی خیابان نواب»
تئاتر
از دوشنبه ۲۳ بهمن تا شنبه ۱۲ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «تابوت سعادت»
تئاتر
از سه شنبه ۰۱ اسفند تا سه شنبه ۱۵ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «پاشیده»
تئاتر
از شنبه ۲۸ بهمن تا سه شنبه ۰۸ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «باد از شرق می‌وزد»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «جمیله پورنیا»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «پریشانی»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
نمایشگاه عکس «منظر»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا یکشنبه ۰۶ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «آئینه خیال»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
نمایشگاه عکس - چیدمان «من»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا دوشنبه ۰۷ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «رها شو»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
دوره «موسیقی درمانی در خاوران»
سایر
از پنجشنبه ۲۶ بهمن تا شنبه ۲۶ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی‌خط «خطکشان»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا یکشنبه ۲۰ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقش های برجسته به روش سالتیدو آثار «افسانه بی ریا»
تجسمی
از چهارشنبه ۲۵ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
نمایشگاه گروهی «آبرنگ»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
نمایشگاه زیورآلات «تن رویا»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
فیلم «بدون تاریخ بدون امضا»
سینما
از چهارشنبه ۲۵ بهمن تا سه شنبه ۲۹ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «فارغ از هیاهوی شهر AWAY FROM HUSTLE AND BUSTLE OF CITY LIFE»
تجسمی
از پنجشنبه ۲۶ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
فیلم «هاری»
سینما
از چهارشنبه ۲۵ بهمن تا سه شنبه ۲۹ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
فیلم «من یک ایرانی ام»
سینما
از چهارشنبه ۱۸ بهمن تا سه شنبه ۲۹ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
تئاتر «سوی کابوی»
تئاتر
از یکشنبه ۱۵ بهمن تا سه شنبه ۲۹ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «صالحان (عادل ها)»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۶ بهمن تا سه شنبه ۱۵ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «سلام و خداحافظ»
تئاتر
از جمعه ۲۷ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «چند روایت مجهول و روزانه»
تئاتر
از دوشنبه ۲۳ بهمن تا سه شنبه ۱۵ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «خنده های کنار چادر»
تجسمی
از چهارشنبه ۲۵ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
تئاتر «پدرانه»
تئاتر
از جمعه ۲۰ بهمن تا پنجشنبه ۰۲ فروردین
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشنامه‌خوانی «ملودی شهر بارانی»
تئاتر
از شنبه ۲۸ بهمن تا شنبه ۱۲ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «فتوحات گلشیری»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۵ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «مرگ و دوشیزه»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۶ بهمن تا دوشنبه ۲۸ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «زندگی زیباست»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا پنجشنبه ۰۳ اسفند
رایگان
نمایشگاه چاپ دستی «پاپ بازی»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا شنبه ۱۹ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «پراکندگی»
تجسمی
از جمعه ۲۷ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
نمایشگاه «منموزین»
تجسمی
از جمعه ۲۰ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «تعدل متضاد»
تجسمی
از جمعه ۲۰ بهمن تا چهارشنبه ۰۹ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی - مجسمه - چاپ دستی «مسچوب»
تجسمی
از جمعه ۲۰ بهمن تا یکشنبه ۲۰ اسفند
رایگان
«چهارمین جشنواره عکس نورنگار»
تجسمی
از سه شنبه ۲۴ بهمن تا سه شنبه ۰۱ اسفند
رایگان
تئاتر «خرده جنایت‌های زن و شوهری‎»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۸ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
از ۱۸,۰۰۰ تومان
فیلم «وینسنت دوست داشتنی»
سینما
از یکشنبه ۲۲ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
از ۱۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «پیانیستولوژی»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۵ بهمن تا دوشنبه ۰۷ اسفند
از ۳۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «هذیان»
تجسمی
از جمعه ۲۰ بهمن تا دوشنبه ۰۷ اسفند
رایگان
تئاتر «فهرست مردگان»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۹ بهمن تا سه شنبه ۲۲ اسفند
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «چیدا»
تئاتر
از یکشنبه ۲۲ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «بنگاه تئاترال»
تئاتر
از یکشنبه ۲۲ بهمن تا یکشنبه ۲۷ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «مصایب یک رقصنده پاپتی»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۵ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
از ۳۵,۰۰۰ تومان
نمایشنامه‌خوانی «وقتی کبوتران ناپدید شدند»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۶ بهمن تا شنبه ۰۵ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «افسانه ببر»
تئاتر
از یکشنبه ۲۲ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «آه بر انکار ماه»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۵ بهمن تا سه شنبه ۰۱ اسفند
رایگان
نمایشگاه «مراتب نزول سنمار در قصر کافکا»
تجسمی
از جمعه ۲۰ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
رایگان
نمایشگاه چیدمان - میکس مدیا «خفتگی»
تجسمی
از جمعه ۲۰ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
رایگان
کارگاه «همراهی: اکسیر ارتباط»
سایر
از پنجشنبه ۲۶ بهمن تا پنجشنبه ۱۰ اسفند
از ۱۸,۰۰۰ تومان
فراخوان ششمین جشنواره بین المللی کارتون «Niels Bugge» دانمارک
فراخوان
از چهارشنبه ۱۱ بهمن تا پنجشنبه ۲۴ اسفند
رایگان
فراخوان مسابقه بین المللی دانشجویی طراحی پوستر «SPACETIME» سال 2018
فراخوان
از سه شنبه ۱۷ بهمن تا سه شنبه ۲۵ اردیبهشت
رایگان
مراسم «چهلمین سال تأسیس موزه فرش ایران»
تجسمی
از چهارشنبه ۲۵ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
رایگان
بازی «فرار از اره در اتاق فرار ریپتون»
تفریحی
از یکشنبه ۱۵ بهمن تا سه شنبه ۱۵ اسفند
تخفیف: تا ۵۰%
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
فراخوان «بیست وسومین جشنواره بین المللی کارتون زاگرب»
فراخوان
از دوشنبه ۱۶ بهمن تا پنجشنبه ۳۰ فروردین
رایگان
فراخوان «شانزدهمین دوره جشنواره قلم زرین»
فراخوان
از یکشنبه ۱۵ بهمن تا سه شنبه ۱۵ اسفند
رایگان
فراخوان «اولین جشنواره ملی هنرهای تجسمی در آموزش دامپزشکی»
فراخوان
از دوشنبه ۱۶ بهمن تا پنجشنبه ۱۰ اسفند
رایگان
فراخوان بین المللی «نمایشنامه نویسی جایزه Nick Dark سال 2018»
فراخوان
از دوشنبه ۱۶ بهمن تا دوشنبه ۳۱ اردیبهشت
رایگان
نمایشگاه نقاشی آثار «سایه مهدی»
تجسمی
از سه شنبه ۲۴ بهمن تا پنجشنبه ۰۳ اسفند
رایگان
تئاتر «در مه بخوان»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۹ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «ما خیلی باحالیم»
سینما
از چهارشنبه ۱۸ بهمن تا سه شنبه ۲۹ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
تئاتر «کرنیتز»
تئاتر
از جمعه ۲۰ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «در معرض»
تجسمی
از شنبه ۲۱ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی‌خط - سفال «زرّین خط»
تجسمی
از جمعه ۲۰ بهمن تا چهارشنبه ۰۹ اسفند
رایگان
تئاتر کمدی «آتش بس 4»
تفریحی
از سه شنبه ۱۷ بهمن تا پنجشنبه ۱۰ اسفند
از ۱۲,۵۰۰ تومان
تئاتر «مستند شلتر»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۸ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «مستند انقلاب»
تجسمی
از دوشنبه ۱۶ بهمن تا دوشنبه ۱۴ اسفند
رایگان
تئاتر «سوى کابوى»
تئاتر
از یکشنبه ۱۵ بهمن تا سه شنبه ۲۹ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «باغ وحش شیشه ای»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۸ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «پهلوان»
تئاتر
از دوشنبه ۱۶ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «مینی مالیست ها»
تئاتر
از دوشنبه ۱۶ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «از پشت شیشه‌های خودرو»
تجسمی
از جمعه ۱۳ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
رایگان
تئاتر «دیوانه در جعبه»
تئاتر
از یکشنبه ۱۵ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
کارگاه «آموزش wordpress و راه اندازی کسب و کار با استفاده از wordpress»
سایر
از پنجشنبه ۱۹ بهمن تا پنجشنبه ۱۰ اسفند
از ۲۹۴,۰۰۰ تومان
تئاتر «کارد، ترنج، زلیخا»
تئاتر
از دوشنبه ۱۶ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
فیلم «شاخ کرگدن»
سینما
از چهارشنبه ۱۱ بهمن تا سه شنبه ۱۵ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
دوره «خوانش و تحلیل کتاب قهرمان هزارچهره»
علوم انسانی
از یکشنبه ۱۵ بهمن تا یکشنبه ۰۶ اسفند
رایگان
تئاتر «دریازدگی»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۲ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
مروری بر آثار و زندگی «علی اکبر صادقی»
تجسمی
از یکشنبه ۰۸ بهمن تا شنبه ۲۵ فروردین
رایگان
«اولین جشنواره بین الملی رادیکال پرفورمنس»
جشنواره
تئاتر
موسیقی
از پنجشنبه ۱۲ بهمن تا پنجشنبه ۱۰ اسفند
رایگان
تئاتر «اهالی هوا»
تئاتر
از یکشنبه ۱۵ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۱۵,۰۰۰ تومان
کارگاه آموزشی «متمتیکا (Mathematica)»
سایر
از یکشنبه ۱۵ بهمن تا یکشنبه ۲۰ اسفند
از ۴۲۰,۰۰۰ تومان
دوره جامع آموزشی «تحلیل تکنیکال»
سایر
از دوشنبه ۲۳ بهمن تا دوشنبه ۲۱ اسفند
از ۵۶۰,۰۰۰ تومان
پیست اسکی توچال ویژه آغاز فصل اسکی
تفریحی
از سه شنبه ۱۰ بهمن تا سه شنبه ۱۵ اسفند
تخفیف: تا ۱۵%
۵۹,۵۰۰ تومان
۵۰,۵۷۵ تومان
تئاتر «اسب»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۲ بهمن تا یکشنبه ۲۰ اسفند
از ۳۵,۰۰۰ تومان
«دوره آموزشی حرفه ای زبان روسی»
سایر
از جمعه ۲۰ بهمن تا سه شنبه ۲۹ اسفند
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
دوره «شناخت داستایفسکی» (ترم نخست)
کارگاه
از جمعه ۲۰ بهمن تا سه شنبه ۲۹ اسفند
از ۲۰۰,۰۰۰ تومان
«کارگاه تخصصی بازیگری»
کارگاه
از شنبه ۲۸ بهمن تا پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت
از ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «میرمهنا»
تئاتر
از دوشنبه ۰۹ بهمن تا یکشنبه ۱۳ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر عروسکی «کدو قلقله زن»
کودک
از پنجشنبه ۱۲ بهمن تا شنبه ۱۲ اسفند
از ۱۴,۰۰۰ تومان
کارگاه بازیگری «از ایده تا اجرا»
کارگاه
از شنبه ۲۸ بهمن تا دوشنبه ۲۸ خرداد
از ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «آنام»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۱ بهمن تا چهارشنبه ۰۹ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
کارگاه مادر و کودک؛ نوروز کجاست؟
کودک
از جمعه ۱۳ بهمن تا جمعه ۱۱ اسفند
از ۶۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «صید ماهى در دریاچه یخ زده»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۱ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «ریچارد سوم»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۱ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «هجده»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۱ بهمن تا چهارشنبه ۰۲ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «افسانه گل آباد»
سینما
از چهارشنبه ۰۴ بهمن تا سه شنبه ۱۵ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
«دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر»
جشنواره
تجسمی
از سه شنبه ۰۳ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
رایگان
نمایشگاه نقاشی «رحیم نوه سی»
تجسمی
از یکشنبه ۲۹ بهمن تا یکشنبه ۰۶ اسفند
رایگان
کارگاه «آموزش روزنامه نگاری»
کارگاه
از پنجشنبه ۲۶ بهمن تا پنجشنبه ۰۳ اسفند
از ۹۹,۰۰۰ تومان
تئاتر «رئال مادرید ١١ بارسلونا ١»
تئاتر
از جمعه ۲۰ بهمن تا جمعه ۲۵ اسفند
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «در نیومده»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۲ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
فراخوان «چهارمین مسابقه بین المللی کارتون و کاریکاتور SISAK کروواسی»
فراخوان
از دوشنبه ۱۱ دی تا جمعه ۱۱ خرداد
رایگان
فراخوان «سومین مسابقه بین المللی کارتون حیوانات صربستان»
فراخوان
از شنبه ۳۰ دی تا سه شنبه ۲۵ اردیبهشت
رایگان
فراخوان «مسابقه بین المللی فکس برای صلح، ایتالیا 2018»
فراخوان
از شنبه ۰۲ دی تا چهارشنبه ۰۹ اسفند
رایگان
فراخوان «بیستمین فستیوال جهانی پورتو کارتون پرتغال»
فراخوان
از شنبه ۰۲ دی تا چهارشنبه ۰۹ اسفند
رایگان
فراخوان «نمایشنامه‌نویسی یونیما برای نویسندگان جوان»
فراخوان
از یکشنبه ۰۱ بهمن تا چهارشنبه ۰۹ اسفند
رایگان
تئاتر کودک «خروس زری پیرهن پری»
کودک
از پنجشنبه ۱۲ بهمن تا جمعه ۱۸ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فراخوان جایزه بین المللی «طراحی آینده پول سال 2018»
فراخوان
از پنجشنبه ۲۸ دی تا جمعه ۲۵ اسفند
رایگان
فراخوان «نهمین جشن مستقل فیلم کوتاه»
فراخوان
از یکشنبه ۲۴ دی تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
فراخوان «چهاردهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری پوستر اسماء‌الحسنی 1397»
فراخوان
از چهارشنبه ۲۷ دی تا پنجشنبه ۲۴ اسفند
رایگان
فراخوان دومین جشنواره ملی «فانوس»
فراخوان
از یکشنبه ۲۴ دی تا جمعه ۲۵ اسفند
رایگان
تئاتر «کابوس تلخ آدم»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۱ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «هنر»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۸ دی تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «زندانی خیابان دوم»
تئاتر
از جمعه ۱۳ بهمن تا جمعه ۱۸ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دیدار»
تئاتر
از شنبه ۳۰ دی تا سه شنبه ۰۱ اسفند
از ۷,۵۰۰ تومان
تئاتر کودک «شازده و پهلوان»
کودک
از شنبه ۲۳ دی تا سه شنبه ۲۹ اسفند
تخفیف: تا ۴۰%
۱۵,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
دوره «چگونه نقد فیلم بنویسیم»
کارگاه
از دوشنبه ۰۲ بهمن تا چهارشنبه ۲۳ اسفند
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «اگه بمیری»
تئاتر
از یکشنبه ۱۵ بهمن تا پنجشنبه ۱۰ اسفند
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «ماراساد»
تئاتر
از سه شنبه ۲۶ دی تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۳۵,۰۰۰ تومان
استند آپ کمدی «گ‌ زیده»
تئاتر
از شنبه ۳۰ دی تا سه شنبه ۲۹ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «چشم‌ ها»
تئاتر
از دوشنبه ۰۲ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۳۵,۰۰۰ تومان
کارگاه  خلاقانه «نقاشی»
کارگاه
از سه شنبه ۲۶ دی تا سه شنبه ۱۵ اسفند
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دختر بودم پسر شدم»
تئاتر
از یکشنبه ۰۱ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «چشم‌هایی که مال توست»
تئاتر
از شنبه ۱۶ دی تا شنبه ۱۲ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «عکاسی نجوم (با منظره)»
سایر
از سه شنبه ۰۳ بهمن تا سه شنبه ۱۵ اسفند
از ۲۱۰,۰۰۰ تومان
«دومین دوره ی آموزشی مرکز دایره المعارف اسلامی»
علوم انسانی
از چهارشنبه ۰۴ بهمن تا سه شنبه ۰۱ خرداد
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
فراخوان «مسابقه جهانی عکاسی المپوس»
فراخوان
از شنبه ۰۹ دی تا دوشنبه ۰۷ اسفند
رایگان
تئاتر کودک «ماجراهای حسنی و عمو رادش»
کودک
از سه شنبه ۱۲ دی تا جمعه ۱۸ اسفند
از ۱۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «در انتظار آدولف»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۲ بهمن تا شنبه ۱۲ اسفند
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «شیرهای خان بابا سلطنه»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۳ دی تا جمعه ۱۱ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مانکن های قلعه حسن خان-والسی برای تهران» (هنر و تجربه)
سینما
از چهارشنبه ۰۱ آذر تا شنبه ۱۹ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
کارگاه «داستان نویسی» بهاران
کارگاه
از جمعه ۰۱ دی تا جمعه ۲۵ اسفند
رایگان
فیلم «نسیان» (هنر و تجربه)
سینما
از جمعه ۰۱ دی تا سه شنبه ۲۲ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
کارگاه «داستان نویسی و فیلمنامه نویسی خلاق»
کارگاه
از پنجشنبه ۱۴ دی تا پنجشنبه ۲۳ فروردین
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «بازیگری مقابل دوربین با فریدون جیرانی»
کارگاه
از چهارشنبه ۱۳ دی تا چهارشنبه ۱۵ فروردین
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
چهارمین دوره «جایزه فرشته»
فراخوان
از شنبه ۰۲ دی تا جمعه ۳۱ فروردین
رایگان
فراخوان جشنواره ادبی «چهل چراغ»
فراخوان
از یکشنبه ۰۳ دی تا پنجشنبه ۳۱ خرداد
رایگان
فراخوان جایزه ادبی «ارغوان»
فراخوان
از یکشنبه ۰۳ دی تا چهارشنبه ۱۵ فروردین
رایگان
فیلم «دختر...پدر...دختر» (هنر و تجربه)
سینما
از سه شنبه ۲۸ آذر تا سه شنبه ۲۲ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
فیلم «شاید عشق نبود» (هنر و تجربه)
سینما
از جمعه ۰۱ دی تا سه شنبه ۲۲ اسفند
از ۱۰,۰۰۰ تومان
نخستین جشنواره «تلویزیونی فیلم مستند/فصل چهارم»
جشنواره
از شنبه ۱۶ دی تا چهارشنبه ۲۳ اسفند
رایگان
کارگاه «گریم سینمایی و تئاتر»
کارگاه
از شنبه ۰۲ دی تا یکشنبه ۰۲ اردیبهشت
از ۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «عکاسی (2) پیشرفته»
کارگاه
از یکشنبه ۰۳ دی تا یکشنبه ۱۳ اسفند
از ۵۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «صداپیشگی»
کارگاه
از پنجشنبه ۱۴ دی تا پنجشنبه ۰۹ فروردین
از ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «آموزش عکاسی مقدماتی»
کارگاه
از شنبه ۰۲ دی تا شنبه ۱۲ اسفند
از ۳۸۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «تذهیب و مینیاتور»
کارگاه
از جمعه ۰۱ دی تا جمعه ۳۱ فروردین
از ۳۶۰,۰۰۰ تومان
سلسله نشست های «اکران و نقد فیلم های سینمایی روز دنیا به زبان انگلیسی»
سایر
از یکشنبه ۲۶ آذر تا یکشنبه ۲۰ اسفند
رایگان
تئاتر «شرقی غمگین»
تئاتر
از جمعه ۰۳ آذر تا جمعه ۱۱ اسفند
از ۲۵,۰۰۰ تومان
مستند «پناهگاه» (هنر و تجربه)
سینما
از دوشنبه ۱۳ آذر تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۷,۰۰۰ تومان
کارگاه آموزشی «ساخت فیلم کوتاه»
کارگاه
از جمعه ۲۴ آذر تا جمعه ۱۱ اسفند
از ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
فیلم «کله سرخ» (هنر و تجربه)
سینما
از یکشنبه ۱۲ آذر تا سه شنبه ۲۲ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
مستند «رییس الوزرا» (هنر و تجربه)
سینما
از یکشنبه ۱۲ آذر تا شنبه ۱۹ اسفند
از ۱۲,۰۰۰ تومان
اپرای عروسکی «مکبث»
تئاتر
از دوشنبه ۲۳ بهمن تا جمعه ۰۴ اسفند
از ۵۰,۰۰۰ تومان
تئاتر کمدی «کلانتری 007»
تفریحی
از یکشنبه ۲۸ آبان تا دوشنبه ۲۸ اسفند
تخفیف: تا ۵۰%
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
کارگاه بازیگری مقابل دوربین (داریوش فرهنگ)
کارگاه
از دوشنبه ۲۰ آذر تا یکشنبه ۲۰ اسفند
از ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
خرید از ویکی
لطفا کمی صبر کنید !!

ویکی ایونت :: Your Event Your Way
نمونه خرید از ویکی
تجسمی
ادبیات
از پنجشنبه ۲۰ مهر تا دوشنبه ۲۴ اردیبهشت
تخفیف: تا ۱۰t%
۵۰۰ تومان
۳۶۰ تومان