لطفا کمی صبر کنید !!

ویکی ایونت :: Your Event Your Way
نمایشگاه «شهرآرا»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
رایگان
نمایشگاه گروهی چاپ دستی «کپی برابر اصل»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا جمعه ۱۶ شهریور
رایگان
نمایشگاه عکس «نور علی نور»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا جمعه ۱۶ شهریور
رایگان
نمایشگاه گروهی «نخته: کالبد»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا جمعه ۰۲ شهریور
رایگان
نمایشگاه «چطور از روی ترس تصمیم نگیریم»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا دوشنبه ۲۹ مرداد
رایگان
نمایشگاه «باغ مقدس»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
رایگان
فیلم «تنگه ابوقریب»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۷ مرداد تا شنبه ۱۷ شهریور
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «پله»
تئاتر
از جمعه ۲۶ مرداد تا پنجشنبه ۰۸ شهریور
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «خرس های پاندا»
تئاتر
از جمعه ۱۹ مرداد تا سه شنبه ۲۰ شهریور
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «موسوبی»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۸ مرداد تا سه شنبه ۰۶ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «پاراسمپاتیک»
تئاتر
از شنبه ۲۰ مرداد تا شنبه ۰۳ شهریور
از ۵۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «قاتل بی‌رحم»
تئاتر
از شنبه ۲۰ مرداد تا جمعه ۲۳ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دفاع از دیوانگی»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۷ مرداد تا جمعه ۰۲ شهریور
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «چراغ آخر»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۵ مرداد تا سه شنبه ۰۶ شهریور
از ۲۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «خود در ادراکی دیگر»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
رایگان
تئاتر «در اعماق»
تئاتر
از یکشنبه ۲۱ مرداد تا دوشنبه ۱۹ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «موسیو آنجل»
تئاتر
از دوشنبه ۲۲ مرداد تا جمعه ۰۹ شهریور
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «زمین مهربان»
کودک
تئاتر
از چهارشنبه ۱۰ مرداد تا شنبه ۱۰ شهریور
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دلاک‌ ها»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۴ مرداد تا جمعه ۲۳ شهریور
از ۳۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دم سرخ ها»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۰ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
آیین سپاس «استاد محمد بهرامی» به همراه نمایشگاهی از آثار ایشان
تجسمی
از پنجشنبه ۱۸ مرداد تا یکشنبه ۲۸ مرداد
رایگان
نمایشگاه «کارت پستال های مشروطه»
تجسمی
از یکشنبه ۱۴ مرداد تا دوشنبه ۱۲ شهریور
رایگان
نمایشگاه نقاشی - مجسمه «صد اثر صد هنرمند»
تجسمی
از جمعه ۱۲ مرداد تا سه شنبه ۳۰ مرداد
رایگان
تئاتر «پس از برخورد جسمِ سخت به سر»
تئاتر
از شنبه ۱۳ مرداد تا شنبه ۱۷ شهریور
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «خروس»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۰ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «آشغال مرد»
تئاتر
از یکشنبه ۱۴ مرداد تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
حافظ خوانی
ادبیات
از شنبه ۲۰ مرداد تا شنبه ۱۰ شهریور
رایگان
تئاتر «تیولا»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۸ مرداد تا سه شنبه ۲۰ شهریور
از ۳۵,۰۰۰ تومان
برنامه «بردگیم ویکافه»
تفریحی
رویدادهای کافه ای
از دوشنبه ۰۱ مرداد تا دوشنبه ۲۹ مرداد
از ۱۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «سرزمین تهی‌سران»
تئاتر
از دوشنبه ۰۱ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «هیپولیت»
تئاتر
از یکشنبه ۳۱ تیر تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «آمیزقلمدون»
تئاتر
از یکشنبه ۱۴ مرداد تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۴۰,۰۰۰ تومان
فیلم «چاووش از درآمد تا فرود» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۶ مرداد تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مواجهه» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۰۳ مرداد تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «من دیوانه نیستم»
فیلم های روز
از شنبه ۰۶ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «کاتیوشا»
فیلم های روز
از شنبه ۰۶ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «جنوبی»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۱ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «خاله پیرزن مهربون»
کودک
تئاتر
از سه شنبه ۰۲ مرداد تا جمعه ۰۲ شهریور
از ۱۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «دیکتاتور عاشق»
تئاتر
از دوشنبه ۰۱ مرداد تا پنجشنبه ۰۱ شهریور
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «آپارتمان»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۱ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «بی تابستان»
تئاتر
از یکشنبه ۱۴ مرداد تا شنبه ۲۷ مرداد
از تومان
تئاتر «زهرماری»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۰ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «ضیافت شبانه ای برای شبنم.‌‌..»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۳ مرداد تا پنجشنبه ۰۱ شهریور
از ۳۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه گروهی مجازی «من»
تجسمی
از پنجشنبه ۲۸ تیر تا یکشنبه ۲۸ مرداد
رایگان
نمایشگاه عکس «لحظه قطعی»
تجسمی
از جمعه ۲۹ تیر تا دوشنبه ۲۹ مرداد
رایگان
تئاتر «مادرد»
تئاتر
از دوشنبه ۰۱ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «گفتگوی شبانه»
تئاتر
از یکشنبه ۰۷ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
کنسرت - تئاتر «چهارمین‌ شنبه»
تئاتر
موسیقی
از یکشنبه ۳۱ تیر تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۴۵,۰۰۰ تومان
گیم تئاتر «غیرمنتظره»
تئاتر
رویدادهای کافه ای
از جمعه ۲۹ تیر تا دوشنبه ۲۹ مرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «خانه نم زده»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۱ مرداد تا یکشنبه ۱۱ شهریور
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «روز بیست و یکم»
تئاتر
از یکشنبه ۰۷ مرداد تا سه شنبه ۲۰ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «روزهای بی باران»
تئاتر
از یکشنبه ۱۴ مرداد تا پنجشنبه ۱۵ شهریور
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «انقباض عضله بازوی راست»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۸ تیر تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۲۱,۰۰۰ تومان
مستند «سریک» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۲۰ تیر تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
سلسله نشست‌های «حافظ شناسی»
ادبیات
از چهارشنبه ۲۷ تیر تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
رایگان
ترم تابستانی «کلاس‌های طراحی و نقاشی»
تجسمی
کارگاه
از شنبه ۲۳ تیر تا جمعه ۲۳ شهریور
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشنامه‌خوانی «خدای کشتار»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۵ مرداد تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «راز بقا»
تئاتر
از دوشنبه ۰۱ مرداد تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم «مرداد»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۶ تیر تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «هزارپا»
فیلم های روز
از سه شنبه ۱۹ تیر تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «آهواره»
تئاتر
از دوشنبه ۰۱ مرداد تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۴۰,۰۰۰ تومان
برنامه نویسی مقدماتی به زبان C++
سایر
از سه شنبه ۱۹ تیر تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
فیلم «بازدم» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۱۶ تیر تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «آقای بازیگر»
تجسمی
از پنجشنبه ۰۷ تیر تا چهارشنبه ۰۷ شهریور
رایگان
فیلم «آموزگار» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از جمعه ۰۱ تیر تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «آخرین کسی که آقای کاف الف را دید» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از جمعه ۰۱ تیر تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خواب تلخ» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از جمعه ۰۱ تیر تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «سفر سهراب» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۲ تیر تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «به وقت خماری»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۶ تیر تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خاله قورباغه»
کودک
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۶ تیر تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دارکوب»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۶ تیر تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «عشق»
سینماتک و سایر برنامه ها
از سه شنبه ۰۵ تیر تا دوشنبه ۰۵ شهریور
از ۱۰,۰۰۰ تومان
فیلم «مکان» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۲ تیر تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «شماره 17 سهیلا»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۳۰ خرداد تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دلم می‌خواد»
فیلم های روز
از شنبه ۱۹ خرداد تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دشمن زن»
فیلم های روز
از شنبه ۱۹ خرداد تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «پله آخر» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۱۶ خرداد تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
مستند «برسد به دست آقای بنان» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از سه شنبه ۰۱ خرداد تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «بازیگری کودک و نوجوان»
کارگاه
کودک
از جمعه ۱۱ خرداد تا دوشنبه ۲۹ مرداد
از ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «شعر»
کارگاه
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا چهارشنبه ۰۷ شهریور
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
فراخوان «دومین جشنواره فرهنگی و هنری ایران ساخت»
فراخوان
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا یکشنبه ۱۵ مهر
رایگان
فراخوان «رقابت بین المللی دانشجویی طراحی پروژه ashrae سال 2019»
فراخوان
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۳ اردیبهشت
رایگان
موزه «هنرهای معاصر تهران»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
تئاتر «زخم‌های وحشتناک زمین بازی»
تئاتر
از شنبه ۲۲ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم «زمانی دیگر» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا (دوره هشتم)
کارگاه
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۰ دی
از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «خجالت نکش»
فیلم های روز
از دوشنبه ۱۰ اردیبهشت تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «عصبانی نیستم!»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم مستند «درباره فروشنده» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از سه شنبه ۰۴ اردیبهشت تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «تگزاس»
فیلم های روز
از سه شنبه ۲۸ فروردین تا سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
«باغ موزه گیاه شناسی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱۲,۰۰۰ تومان
«باغ‌ موزه هنر ایرانی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۰۰۰ تومان
موزه «گرافیک ایران»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۵۰۰ تومان
موزه «دکتر حسابی»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صلح»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صنعت برق»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «عکسخانه»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱,۰۰۰ تومان
فیلم «دژاوو» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۱۸ فروردین تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «کوپال» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از پنجشنبه ۱۶ فروردین تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «پاپ» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۷ اسفند تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر کمدی «نقی پاطلا عروسی می‌کند»
نمایش کمدی
تفریحی
از سه شنبه ۱۷ بهمن تا شنبه ۱۰ شهریور
تخفیف: تا ۵۰%
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
دوره هشت ماهه «ساخت ویدیوها و تیزرهای تبلیغاتی»
کارگاه
از شنبه ۲۵ فروردین تا یکشنبه ۲۵ آذر
از ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
فیلم «رفتن» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از پنجشنبه ۱۷ اسفند تا یکشنبه ۲۸ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
موزه «عروسکی آران»
تفریحی
از شنبه ۳۰ دی تا دوشنبه ۰۱ بهمن
از ۱۰,۰۰۰ تومان
«باغ‌موزه قصر»
تفریحی
از جمعه ۲۲ بهمن تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
تخفیف: تا ۱۰t%
۵۰۰ تومان
۳۶۰ تومان