لطفا کمی صبر کنید !!

ویکی ایونت :: Your Event Your Way
فیلم «راه رفتن روی سیم»
فیلم های روز
از شنبه ۲۷ مرداد تا شنبه ۳۱ شهریور
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «پشت دیوار سکوت»
فیلم های روز
از شنبه ۲۷ مرداد تا شنبه ۳۱ شهریور
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه گروهی نقاشی «آزاد»
تجسمی
از شنبه ۲۷ مرداد تا چهارشنبه ۰۷ شهریور
رایگان
نمایشگاهی از نقاشی های کودکان موسسسه فنی حرفه ای دنیای رنگ
تجسمی
کودک
از شنبه ۲۷ مرداد تا پنجشنبه ۰۱ شهریور
رایگان
نمایشگاه نقاشی پرتره «آوای آسمان»
تجسمی
از سه شنبه ۳۰ مرداد تا پنجشنبه ۱۵ شهریور
رایگان
نمایشگاه عکس «پنجره‌ای رو به حیات»
تجسمی
از دوشنبه ۲۹ مرداد تا یکشنبه ۱۱ شهریور
رایگان
نمایشگاه نقاشی «ثنای علی در قابها»
تجسمی
از چهارشنبه ۳۱ مرداد تا پنجشنبه ۰۸ شهریور
رایگان
اجرای پژوهشی «تریو جاز علی افلاطونی»
موسیقی
رویدادهای کافه ای
چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دانی براسکو»
سینماتک و سایر برنامه ها
چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۷,۰۰۰ تومان
تئاتر «لابیرنت»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۵ مرداد تا سه شنبه ۲۰ شهریور
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «زندگی به سبک شروین»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۵ مرداد تا سه شنبه ۰۶ شهریور
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «ادیپ افغانی»
تئاتر
از سه شنبه ۳۰ مرداد تا سه شنبه ۲۰ شهریور
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «شاهکار» (سرگذشت جمالزاده)
تئاتر
از یکشنبه ۲۱ مرداد تا پنجشنبه ۰۱ شهریور
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «چشم‌ هایی که مال توست»
تئاتر
از شنبه ۲۷ مرداد تا شنبه ۰۳ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
پرفورمنس «آرت سیرکل»
تئاتر
از جمعه ۲۶ مرداد تا جمعه ۰۲ شهریور
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «راندوو»
تئاتر
از سه شنبه ۳۰ مرداد تا جمعه ۲۳ شهریور
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «شهرآرا»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
رایگان
نمایشگاه گروهی چاپ دستی «کپی برابر اصل»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا جمعه ۱۶ شهریور
رایگان
نمایشگاه عکس «نور علی نور»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا جمعه ۱۶ شهریور
رایگان
نمایشگاه گروهی «نخته: کالبد»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا جمعه ۰۲ شهریور
رایگان
نمایشگاه «باغ مقدس»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
رایگان
فیلم «تنگه ابوقریب»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۷ مرداد تا شنبه ۱۷ شهریور
از ۱۵,۰۰۰ تومان
کنسرت ارکستر سمفونیک تهران (به رهبری: شهرداد روحانی)
موسیقی
سه شنبه ۳۰ مرداد
از ۴۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «پزشک نازنین»
تئاتر
از دوشنبه ۲۹ مرداد تا سه شنبه ۰۶ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «پله»
تئاتر
از جمعه ۲۶ مرداد تا پنجشنبه ۰۸ شهریور
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «خرس های پاندا»
تئاتر
از جمعه ۱۹ مرداد تا سه شنبه ۲۰ شهریور
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «فیل در تاریکی»
تئاتر
از دوشنبه ۲۹ مرداد تا دوشنبه ۲۶ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «موسوبی»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۸ مرداد تا سه شنبه ۰۶ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «پاراسمپاتیک»
تئاتر
از شنبه ۲۰ مرداد تا شنبه ۰۳ شهریور
از ۵۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «قاتل بی‌رحم»
تئاتر
از شنبه ۲۰ مرداد تا جمعه ۲۳ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دفاع از دیوانگی»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۷ مرداد تا جمعه ۰۲ شهریور
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «چراغ آخر»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۵ مرداد تا سه شنبه ۰۶ شهریور
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «از خط زرد فاصله بگیرید»
تئاتر
از یکشنبه ۲۸ مرداد تا سه شنبه ۲۰ شهریور
از ۲۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه نقاشی «خود در ادراکی دیگر»
تجسمی
از جمعه ۱۹ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
رایگان
تئاتر «در اعماق»
تئاتر
از یکشنبه ۲۱ مرداد تا دوشنبه ۱۹ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «شازده کوچولو»
تئاتر
از دوشنبه ۲۹ مرداد تا یکشنبه ۲۵ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «موسیو آنجل»
تئاتر
از دوشنبه ۲۲ مرداد تا جمعه ۰۹ شهریور
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «زمین مهربان»
کودک
تئاتر
از چهارشنبه ۱۰ مرداد تا شنبه ۱۰ شهریور
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «آدم کش»
تئاتر
از دوشنبه ۲۹ مرداد تا یکشنبه ۲۵ شهریور
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دلاک‌ ها»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۴ مرداد تا جمعه ۲۳ شهریور
از ۳۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دم سرخ ها»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۰ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «کارت پستال های مشروطه»
تجسمی
از یکشنبه ۱۴ مرداد تا دوشنبه ۱۲ شهریور
رایگان
تئاتر «پس از برخورد جسمِ سخت به سر»
تئاتر
از شنبه ۱۳ مرداد تا شنبه ۱۷ شهریور
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «خروس»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۰ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
حافظ خوانی
ادبیات
از شنبه ۲۰ مرداد تا شنبه ۱۰ شهریور
رایگان
تئاتر «تیولا»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۸ مرداد تا سه شنبه ۲۰ شهریور
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «سرزمین تهی‌سران»
تئاتر
از دوشنبه ۰۱ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم «من دیوانه نیستم»
فیلم های روز
از شنبه ۰۶ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «کاتیوشا»
فیلم های روز
از شنبه ۰۶ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «جنوبی»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۱ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «خاله پیرزن مهربون»
کودک
تئاتر
از سه شنبه ۰۲ مرداد تا جمعه ۰۲ شهریور
از ۱۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «دیکتاتور عاشق»
تئاتر
از دوشنبه ۰۱ مرداد تا پنجشنبه ۰۱ شهریور
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «آپارتمان»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۱ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «زهرماری»
تئاتر
از چهارشنبه ۱۰ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۴۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «ضیافت شبانه ای برای شبنم.‌‌..»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۳ مرداد تا پنجشنبه ۰۱ شهریور
از ۳۵,۰۰۰ تومان
نمایشگاه «لبه»
تجسمی
از دوشنبه ۲۹ مرداد تا دوشنبه ۱۹ شهریور
رایگان
تئاتر «مادرد»
تئاتر
از دوشنبه ۰۱ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «گفتگوی شبانه»
تئاتر
از یکشنبه ۰۷ مرداد تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «خانه نم زده»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۱ مرداد تا یکشنبه ۱۱ شهریور
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «روز بیست و یکم»
تئاتر
از یکشنبه ۰۷ مرداد تا سه شنبه ۲۰ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «روزهای بی باران»
تئاتر
از یکشنبه ۱۴ مرداد تا پنجشنبه ۱۵ شهریور
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «انقباض عضله بازوی راست»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۸ تیر تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۲۱,۰۰۰ تومان
تئاتر «بلوری‌ها»
تئاتر
از یکشنبه ۳۱ تیر تا جمعه ۰۲ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
سلسله نشست‌های «حافظ شناسی»
ادبیات
از چهارشنبه ۲۷ تیر تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
رایگان
ترم تابستانی «کلاس‌های طراحی و نقاشی»
تجسمی
کارگاه
از شنبه ۲۳ تیر تا جمعه ۲۳ شهریور
از ۴۰۰,۰۰۰ تومان
برنامه نویسی مقدماتی به زبان C++
سایر
از سه شنبه ۱۹ تیر تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۱۰۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «آقای بازیگر»
تجسمی
از پنجشنبه ۰۷ تیر تا چهارشنبه ۰۷ شهریور
رایگان
تئاتر «ریچارد»
تئاتر
از سه شنبه ۱۹ تیر تا پنجشنبه ۰۱ شهریور
از ۳۰,۰۰۰ تومان
فیلم «عشق»
سینماتک و سایر برنامه ها
از سه شنبه ۰۵ تیر تا دوشنبه ۰۵ شهریور
از ۱۰,۰۰۰ تومان
دوره آموزشی «شعر»
کارگاه
از یکشنبه ۰۶ خرداد تا چهارشنبه ۰۷ شهریور
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
فراخوان «دومین جشنواره فرهنگی و هنری ایران ساخت»
فراخوان
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا یکشنبه ۱۵ مهر
رایگان
فراخوان «رقابت بین المللی دانشجویی طراحی پروژه ashrae سال 2019»
فراخوان
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۳ اردیبهشت
رایگان
موزه «هنرهای معاصر تهران»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
تئاتر «زخم‌های وحشتناک زمین بازی»
تئاتر
از شنبه ۲۲ اردیبهشت تا چهارشنبه ۳۱ مرداد
از ۳۰,۰۰۰ تومان
ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا (دوره هشتم)
کارگاه
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۰ دی
از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
«باغ موزه گیاه شناسی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱۲,۰۰۰ تومان
«باغ‌ موزه هنر ایرانی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۰۰۰ تومان
موزه «گرافیک ایران»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۵۰۰ تومان
موزه «دکتر حسابی»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صلح»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صنعت برق»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «عکسخانه»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱,۰۰۰ تومان
تئاتر کمدی «نقی پاطلا عروسی می‌کند»
نمایش کمدی
تفریحی
از سه شنبه ۱۷ بهمن تا شنبه ۱۰ شهریور
تخفیف: تا ۵۰%
۱۵,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
دوره هشت ماهه «ساخت ویدیوها و تیزرهای تبلیغاتی»
کارگاه
از شنبه ۲۵ فروردین تا یکشنبه ۲۵ آذر
از ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موزه «عروسکی آران»
تفریحی
از شنبه ۳۰ دی تا دوشنبه ۰۱ بهمن
از ۱۰,۰۰۰ تومان
«باغ‌موزه قصر»
تفریحی
از جمعه ۲۲ بهمن تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
تخفیف: تا ۱۰t%
۵۰۰ تومان
۳۶۰ تومان