لطفا کمی صبر کنید !!

ویکی ایونت :: Your Event Your Way
تئاتر «روبینسون و کروزو»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ آبان تا جمعه ۲۳ آذر
از ۳۵,۰۰۰ تومان
Incident in a ghost land
سینماتک و سایر برنامه ها
شنبه ۲۶ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
Black Panther
سینماتک و سایر برنامه ها
شنبه ۲۶ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «خانم یایا»
فیلم های روز
از دوشنبه ۲۱ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «زندگی در تیاتر»
تئاتر
از شنبه ۱۹ آبان تا سه شنبه ۰۶ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «حکایت لوطیان مرد رند»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ آبان تا جمعه ۰۲ آذر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «زمستان»
تئاتر
از جمعه ۱۸ آبان تا چهارشنبه ۰۷ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «همین حوالی»
تئاتر
از دوشنبه ۲۱ آبان تا چهارشنبه ۲۱ آذر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر کودک «فیل کوچولو»
کودک
از سه شنبه ۰۱ آبان تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «باد می وزد»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ آبان تا شنبه ۱۰ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «رویای ناتمام»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ آبان تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «رکوییمی برای صندلی گمشده»
تئاتر
از سه شنبه ۲۲ آبان تا یکشنبه ۲۷ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «هدرون»
تئاتر
از دوشنبه ۲۱ آبان تا پنجشنبه ۰۸ آذر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «آشغال مانده‌ها»
تئاتر
از جمعه ۱۸ آبان تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
دومین جشنواره ملی عکس معدن
تجسمی
از جمعه ۱۸ آبان تا دوشنبه ۲۸ آبان
رایگان
نمایشگاه «دیس‌کانکتد»
تجسمی
از جمعه ۱۸ آبان تا دوشنبه ۲۸ آبان
رایگان
نمایشگاه «آستانه»
تجسمی
از جمعه ۱۸ آبان تا دوشنبه ۲۸ آبان
رایگان
نمایشگاه نقاشی‌خط «بر مدار سماع»
تجسمی
از جمعه ۱۸ آبان تا دوشنبه ۲۸ آبان
رایگان
تئاتر «رساوارونه»
تئاتر
از جمعه ۱۸ آبان تا جمعه ۰۲ آذر
از ۲۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «رومئو و ژولیت»
تئاتر
از جمعه ۱۸ آبان تا جمعه ۰۲ آذر
از ۲۸,۰۰۰ تومان
تئاتر «نشانه‌ها»
تئاتر
از جمعه ۱۸ آبان تا یکشنبه ۱۸ آذر
از ۲۴,۵۰۰ تومان
تئاتر «شاه لیر»
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ آبان تا جمعه ۲۳ آذر
از ۴۰,۰۰۰ تومان
نمایشگاه میکس مدیا «خالی از خیال»
تجسمی
از جمعه ۱۱ آبان تا سه شنبه ۰۶ آذر
رایگان
نمایشگاه نقاشی «قوی‌تر»
تجسمی
از جمعه ۱۱ آبان تا سه شنبه ۰۶ آذر
رایگان
تئاتر «جان گابریل بورکمان»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۰ آبان تا جمعه ۰۲ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «محبوبه‌ها»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۳ آبان تا چهارشنبه ۰۷ آذر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «توهم یک نویسنده»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۰ آبان تا دوشنبه ۲۸ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «از کجا اومدیم»
کودک
تئاتر
از یکشنبه ۲۰ آبان تا سه شنبه ۲۰ آذر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «کودک مدفون»
تئاتر
از پنجشنبه ۱۰ آبان تا یکشنبه ۲۷ آبان
از ۱۰,۰۰۰ تومان
فیلم «گزارش فرار یوسفی» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۰۹ آبان تا جمعه ۳۰ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «ماهورا»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۱ مهر تا پنجشنبه ۰۸ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «لازانیا»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۲ آبان تا جمعه ۰۹ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «پیشونی سفید ۲»
کودک
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۹ آبان تا جمعه ۰۹ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
انیمیشن «در مسیر باران»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۹ آبان تا پنجشنبه ۱۵ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «کلفت‌ها»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۹ آبان تا جمعه ۰۲ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «استیو جابز»
تئاتر
از پنجشنبه ۲۶ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «آهسته با گل سرخ»
تئاتر
از چهارشنبه ۰۲ آبان تا دوشنبه ۱۲ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر کودک «خاله پیرزن مهربون»
کودک
تئاتر
از پنجشنبه ۲۴ آبان تا سه شنبه ۰۶ آذر
از ۱۸,۰۰۰ تومان
نمایشگاه عکس «Iran Daily 01»
تجسمی
از جمعه ۱۱ آبان تا چهارشنبه ۳۰ آبان
رایگان
تئاتر «به صرف شام، بدون شیرینی»
تئاتر
از جمعه ۱۸ آبان تا جمعه ۰۹ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
کنسرت «گروه شاهو دالاهو»
موسیقی
شنبه ۲۶ آبان
از ۶۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «نقاشی اشر»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۵ مهر تا پنجشنبه ۰۱ آذر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
کارگاه بازیگری تئاتر
کارگاه
تئاتر
از سه شنبه ۱۵ آبان تا چهارشنبه ۱۵ خرداد
تخفیف: تا ۷۰۰۰۰t%
۲۵۰,۰۰۰ تومان
-۱۷۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
کارگاه نویسندگی (داستان، نمایشنامه و فیلمنامه)
کارگاه
از سه شنبه ۱۵ آبان تا یکشنبه ۱۵ اردیبهشت
تخفیف: تا ۴۵۰۰۰۰t%
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
-۶,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
فیلم «پاسیو» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۰۲ آبان تا جمعه ۰۲ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «گام‌های شیدایی»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۲ آبان تا جمعه ۰۲ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «گرگ بازی»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۰۲ آبان تا جمعه ۰۲ آذر
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «معجزه عشق»
تئاتر
از سه شنبه ۰۱ آبان تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۷,۵۰۰ تومان
تئاتر «بولدوزر»
تئاتر
از سه شنبه ۰۱ آبان تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۳۲,۰۰۰ تومان
کنسرت «امید جهان»
موسیقی
شنبه ۲۶ آبان
از ۵۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «فاندو و لیز»
تئاتر
از یکشنبه ۲۹ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «حریق»
تئاتر
از جمعه ۰۴ آبان تا سه شنبه ۰۶ آذر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «باغ آلبالو»
تئاتر
از سه شنبه ۰۱ آبان تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «نام‌ بُرده»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۵ مهر تا دوشنبه ۲۸ آبان
از ۳۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «خرس»
تئاتر
از شنبه ۲۱ مهر تا جمعه ۰۲ آذر
از ۲۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «خاموشخانه»
تئاتر
از جمعه ۰۴ آبان تا پنجشنبه ۰۱ آذر
از ۳۰,۰۰۰ تومان
تئاتر «دلقکهای غمگین»
تئاتر
از پنجشنبه ۰۳ آبان تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «لس آنجلس تهران»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۸ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «سیزیف»
تئاتر
از چهارشنبه ۲۵ مهر تا دوشنبه ۲۸ آبان
از ۴۰,۰۰۰ تومان
کارگاه «مرور نویسی»
کارگاه
از جمعه ۰۴ آبان تا جمعه ۱۴ دی
از ۳۰۰,۰۰۰ تومان
مستند «اینستاگرامر» (کمدی)
هنر و تجربه
از دوشنبه ۱۶ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «هندی و هرمز» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از دوشنبه ۱۶ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۲,۰۰۰ تومان
فیلم «ترومای سرخ» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۲۱ شهریور تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «هشتگ»
فیلم های روز
از شنبه ۰۷ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «عرق سرد»
فیلم های روز
از شنبه ۰۷ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «سوفی و دیوانه»
فیلم های روز
از شنبه ۰۷ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «جاده قدیم»
فیلم های روز
از شنبه ۰۷ مهر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «رزم آرا یک دوسویه مسکوت» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «دو لکه ابر» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مغزهای کوچک زنگ زده»
فیلم های روز
از یکشنبه ۲۵ شهریور تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم مستند «فرشاد آقای گل» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از سه شنبه ۳۰ مرداد تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «حراج تئاتر»
تئاتر
از شنبه ۱۰ شهریور تا شنبه ۲۵ اسفند
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «تنگه ابوقریب»
فیلم های روز
از چهارشنبه ۱۷ مرداد تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
تئاتر «زمین مهربان»
کودک
تئاتر
از چهارشنبه ۱۰ مرداد تا پنجشنبه ۰۸ آذر
از ۲۰,۰۰۰ تومان
فیلم «چاووش از درآمد تا فرود» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۶ مرداد تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مواجهه» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از چهارشنبه ۰۳ مرداد تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «هزارپا»
فیلم های روز
از سه شنبه ۱۹ تیر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «سفر سهراب» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۲ تیر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فیلم «مکان» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از شنبه ۰۲ تیر تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
فراخوان «رقابت بین المللی دانشجویی طراحی پروژه ashrae سال 2019»
فراخوان
از یکشنبه ۲۳ اردیبهشت تا جمعه ۱۳ اردیبهشت
رایگان
موزه «هنرهای معاصر تهران»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
ورکشاپ بازیگری از ایده تا اجرا (دوره هشتم)
کارگاه
از سه شنبه ۲۵ اردیبهشت تا پنجشنبه ۲۰ دی
از ۲۲۰,۰۰۰ تومان
«باغ موزه گیاه شناسی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱۲,۰۰۰ تومان
«باغ‌ موزه هنر ایرانی»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۰۰۰ تومان
موزه «گرافیک ایران»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۲,۵۰۰ تومان
موزه «دکتر حسابی»
تفریحی
از چهارشنبه ۰۱ فروردین تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صلح»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «صنعت برق»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
رایگان
موزه «عکسخانه»
تفریحی
از سه شنبه ۲۹ اسفند تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
از ۱,۰۰۰ تومان
فیلم «پاپ» (هنر و تجربه)
هنر و تجربه
از یکشنبه ۲۷ اسفند تا چهارشنبه ۳۰ آبان
از ۱۵,۰۰۰ تومان
دوره هشت ماهه «ساخت ویدیوها و تیزرهای تبلیغاتی»
کارگاه
از شنبه ۲۵ فروردین تا یکشنبه ۲۵ آذر
از ۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موزه «عروسکی آران»
تفریحی
از شنبه ۳۰ دی تا دوشنبه ۰۱ بهمن
از ۱۰,۰۰۰ تومان
«باغ‌موزه قصر»
تفریحی
از جمعه ۲۲ بهمن تا پنجشنبه ۰۱ فروردین
تخفیف: تا ۱۰t%
۵۰۰ تومان
۳۶۰ تومان